Valné shromáždění ČSE 2020 a volba nového výboru

Vážení členové ČSE,

rád bych vás touto cestou pozval na tradiční Výměnný den ČSE, který se bude konat jako vždy v Kulturním domě Barikádníků (Saratovská 20, Praha 10) dne 15. února 2020 od 8:00.

Valné shromáždění České společnosti entomologické se bude konat
od 13:00 po výměnném dnu (viz pozvánka v příloze). Pokud nebude Valné shromáždění usnášení schopné (přítomnost nadpoloviční většiny členů), musí dle zákona proběhnout půlhodinová pauza. Tuto (případnou) pauzu vyplní přednáška, na kterou vás taktéž srdečně zveme:

Petr Šípek a Tomáš Jor – Nesečené luční pásy jako kompenzační opatření pro podporu populací hmyzu zemědělské krajiny

V rámci VS proběhne také volba nového výboru ČSE na funkční období 2020-2024. Přesný počet členů výboru i revizní komise schválí současný výbor na výborové schůzi v den shromáždění. Pozvánky a stávající kandidátní listina vám byly dnes odeslány poštou.

Stávající kandidátní listina aktuální ke dni 7.1.2020 (také viz příloha)

VÝBOR

RNDr. David KRÁL, Ph.D.                    (předseda)

Ing. Stanislav BENEDIKT                     (místopředseda)

doc. PaeDr. Jan FARKAČ, CSc.            (vědecký tajemník)

Jakub ROLČÍK                                       (hospodář)

Mgr. Albert František DAMAŠKA

Ing. Aleš BEZDĚK, Ph.D.

RNDr. Lukáš ČÍŽEK, Ph.D.

RNDr. Jiří HÁJEK, Ph.D.

Mgr. Petr HEŘMAN

Mgr. Tomáš KADLEC, Ph.D.

Mgr. Petr KMENT, Ph.D.

Mgr. Tomáš KOPECKÝ

Pavel MORAVEC

doc. Mgr. Jan RŮŽIČKA, Ph.D.

RNDr. Lukáš SEKERKA, Ph.D.

Jan SCHNEIDER

Ing. Bc. David SOMMER

Ing. Martin ŠKORPÍK

Ing. Jan ŠUMPICH

Ing. Jiří VÁVRA

Ing. Pavel VONIČKA

Mgr. Vladimír VRABEC, Ph.D.

 

REVIZNÍ KOMISE

RNDr. Ondřej SEDLÁČEK, Ph.D.       (předseda revizní komise)

Bc. Tomáš JOR

Mgr. Petr ŠÍPEK, Ph.D.

Ing. Bořivoj ZBUZEK

Každý člen ČSE starší 18ti let může navrhnout jakéhokoliv člena ČSE staršího 18ti let na jakoukoliv pozici v rámci kandidátky, a to nejdéle v den Valného shromáždění. Navrhovaný musí předložit 1) písemný souhlas s kandidaturou (viz příloha) a 2) kopii trestního rejstříku. Své návrhy můžete zasílat na tento email – ideálně přidejte navrhovaného do kopie emailu. Kandidáta lze navrhnout i přímo během Valného shromáždění.

V rámci VS je možné také navrhnout jakéhokoliv člena na povýšení do čestného členství. K návrhu je nutné přiložit krátké laudatio a zdůvodnění návrhu. V roce 2020 nebyl zatím navržen žádný člen.

V rámci VS budou také oceněni čtyři lidé za „přínos k rozvoji české entomologie“. Jména oceněných ponecháváme v tajnosti.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
David Sommer
(sekretariát ČSE)

 

Kandidatka_2020 pozvanka_2020 souhlas s kandidaturou revizka souhlas s kandidaturou výbor

Valné shromáždění ČSE 2020 a volba nového výboru
Přesunout se na začátek