Stránka pro mládež

Entomologický kroužek

ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy

Entomologický kroužek je určen pro školní mládež a vede jej Mgr. Pavel Špryňar.

Ve školním roce 2013/2014 se kroužek bude konat ve středu v čase 16:30–18:00 hodin.

Náplní kroužku je především ovládnutí základních entomologických dovedností a znalostí, jakož i získávání širších přírodovědných znalostí, a to formou teoretického výkladu, praktických ukázek a cvičení, entomologicky zaměřených her. Součástí kroužku jsou i občasné polodenní nebo jednodenní exkurze do okolí Prahy a zpravidla jednou ročně také víkendový výlet do nějaké zajímavé oblasti České republiky.

Témata probíraná na kroužku:

  • pozorování hmyzu v přírodním prostředí
  • sběr a lov hmyzu
  • preparace hmyzu, výroba lokalitních cedulek
  • určování hmyzu a budování entomologické sbírky
  • studium hmyzu a práce s odbornou literaturou
  • chov hmyzu
  • ochrana hmyzu
  • význam hmyzu pro člověka

Kontakt na Stanici přírodovědců:

Přesunout se na začátek