Uncategorized

Exkurze Modřanské tůně (17.4.) – ZRUŠENO

Přátelé, jak mnozí asi již tušili, první letošní exkurze nebude moci z důvodu přetrvávající koronavirové situace proběhnout. V pořadí však optimisticky čeká ještě jedna dubnová akce, o jejímž konání Vás budeme opět dopředu informovat.

Entomologické dny 2021 – Český les

I v letošním roce připravuje ČSE tradiční Entomologické dny, a to v termínu 4.-6. června na území CHKO Český les. Uskutečnění akce bude samozřejmě záviset na epidemické situaci těsně před plánovaným datem konání. Zájemce o účast prosíme o zaslání předběžných přihlášek s uvedením jména + příjmení, kontaktů a počtu přihlašovaných osob (viz příloha) organizátorům (Petr Heřman, Jan Schneider) […]

Přednáškový cyklus 13.2. od 18:00

Vážení členové a příznivci ČSE, přesto, že vzhledem k vládním nařízením a epidemiologickým opatřením není možné uspořádat tradiční výměnný den ČSE, rádi bychom alespoň pomyslně uskutečnili část plánovaného programu – netradičně – v online prostředí. Rádi bychom Vás tedy pozvali na další přednáškový cyklus (viz pozvánka v příloze), který se uskuteční v sobotu 13. února 2021 […]

Výměnný den ČSE – ZRUŠENO

Vážení členové ČSE, z důvodu nejisté situace ohledně hygienických opatření a vládních nařízeních se tradiční podzimní Výměnný den ČSE neuskuteční. Pevně věříme, že jarní Výměnný den ČSE proběhne. S pozdravem a přáním hezkého dne, David Sommer (sekretariát ČSE)

PETICE – Zachraňme Soutok

V návaznosti na naše stanovisko místní komunita spustila online petici, kterou je možné podepsat pomocí tohoto odkazu a podpořit tak snahy o záchranu území. Výbor ČSE vyzývá své členy, aby zvážili připojení svého podpisu k této petici. http://www.zachranmesoutok.cz/petice-za-zachranu-moravske-amazonie/

Otevřený dopis odborných společností v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství

Odborné společnosti v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství zaslali předsedovi vlády a ministru zemědělství otevřený dopis. „Vážený pane premiére, vážený pane ministře, obracíme se na Vás jako zástupci odborných společností, které letos na jaře vydaly společné stanovisko ohledně tzv. Moravské Amazonie, tedy lužních lesů při dolních tocích Moravy a Dyje (dále Soutok). V […]

Společné prohlášení odborných společností – odpověď Ministerstva zemědělství

Společné prohlášení odborných společností (Česká společnost entomologická, Česká botanická společnost, Česká limnologická společnost, Česká arachnologická společnost, Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ekologii, Česká společnost ornitologická, České společnosti pro ochranu netopýrů, Společnost pro ochranu motýlů) k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů bylo odesláno všem dotčeným subjektům ((plné znění dokumentů: https://www.entospol.cz/…/spolecne-prohlaseni-odbornych-sp…/). Odpověď, kterou jsme obdrželi z Ministerstva zemědělství nám doslova vyrazila dech. Nejen, […]

Přesunout se na začátek