Uncategorized

Výměnný den ČSE 23.10.

Vážení členové ČSE, tradiční podzimní Výměnný den ČSE proběhne v sobotu 23. října, pokud to situace umožní. Místo setkání – Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha. Začátek je opět od 8:00 do 12:00. Výměnný den proběhne dle aktuálních hygienických opatření – minimálně bude nutné po celou dobu akce v budově nosit roušky (pouze v případě konzumace a pití mohou být sundané). Je mou povinností Vás upozornit, že vstup bude možný pouze v případě, […]

Velká výstava bezobratlých 2021

Stejně jako v předchozím roce se i letos Velká výstava bezobratlých musí uskutečnit online. Sledujte facebookové stránky ČSE a platformy Přírodovědci.cz Témata k nahlédnutí i po ukončení výstavy zde: https://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/velka-vystava-bezobratlych-klepe-na-dvere?fbclid=IwAR3hfmK7vTddWrTLzKmfuyZoxpwRAdZ2tArgiBQgGrTg6G-hQ_R3tR3UFVU  

Divadlo X10 uvádí dokumentární inscenaci Mezní stav o vymírání hmyzu

PRAHA, 19. května 2021 – Mezní stav je autorským divadelním projektem režisérky Barbary Herz, která se dokumentárním typem divadla zabývá dlouhodobě. Premiéra, která bude za dodržování hygienických opatření otevřena pro veřejnost, proběhne 28. května v Divadle X10. Reprízy se uskuteční 1. a 9. června.   Výchozí inspirací se stal úbytek hmyzu nejen na čelních sklech našich […]

Exkurze Vrbenské rybníky (29.5.) – report

V sobotu 29. května jsme se vypravili za hmyzem a bezobratlými na bývalý tankodrom a do rezervace Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. Exkurze se zúčastnilo 20 návštěvníků. Počasí se navzdory předpovědi mírně vylepšilo a my jsme pak mohli pozorovat spoustu hmyzích řádů. Účastníci si vyzkoušeli různé způsoby lovu hmyzu (smýkání, prosívání, sběr exhaustorem, entomologickou síťkou […]

Za brouky do Bavorovické aleje – 11.6. od 17:30

Calla a Česká společnost entomologická zvou všechny zájemce na přírodovědnou vycházku „Za brouky do Bavorovické aleje“, která proběhne v pátek 11. června. Entomologové Lukáš Drag a Jiří Řehounek ukážou účastníkům mimo jiné i ohrožené brouky, kteří jsou vázaní na staré stromy. Sraz je naplánován na autobusovou zastávku Hluboká n. Vlt., pod kostelem v 17:30. Více […]

Exkurze Čihadla – report

Na území hlavního města lze nalézt řadu pěkných biotopů. Magistrát hl.m. Prahy se dlouhodobě snaží o údržbu zdejší přírody. S účastníky exkurze dne 8. dubna, kterých se sešlo třiadvacet, jsme prošli „novou divočinou“ na kopci Horka, vylezli na rozhlednu Doubravka a následně sestoupili do údolí Rokytky. Tam jsme prozkoumali nově založené tůně a ukázali si […]

Exkurze NPR Libický luh – report

Kvalita je někdy lepší než kvantita účastníci exkurze do NPR Libický luh se o tom mohli přesvědčit v praxi. I když bylo poměrně chladné počasí a většina hmyzu neaktivovala, podařilo se jim nalézt řadu vzácných druhů. Poznáte je na přiložených fotografiích? Z snímky děkujeme P. Brodeckému a V. Vrabcovi.

Přesunout se na začátek