2013

Entomologické dny v roce 2013

Česká společnost entomologická spolu s AOPK ČR uspořádala v roce 2013 další tradiční setkání zájemců o entomologii spojené s průzkumem vybrané oblasti.

15. Entomologické dny se tentokrát uskutečnily v zajímavé jižní oblasti CHKO Beskydy, prakticky mezi Hostýnsko-Vsetínskou hornatinou a Javorníky. Celá akce byla organizačně zajištěna již podruhé ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody ČR. Bohužel se letos na účasti podepsaly rozsáhlé povodně a tak se z původně 60 přihlášených zúčastnilo pouze

36 členů i nečlenů ČSE.

Entomologické dny trvaly od pátku 7.VI. do neděle 9.VI. 2013, avšak tak jako v minulých letech, někteří kolegové přijeli již o několik dní dříve. Sraz byl v pátek v 17:00 hodin v pen- zionu Školka ve Velkých Karlovicích-Leskové. Zde bylo zajištěno ubytování a stravování. Následovala registrace účastníků, ubytování, večeře a poté oficiální zahájení Entomologických dnů. Nechybělo ani tradiční páteční promítání diapozitivů se zajímavou přednáškou pana Petra Wolfa z CHKO Beskydy. Účastníci ED si tak mohli prohlédnout obrázky plánovaných míst a dozvědět se zajímavé informace o místní fauně a floře.

Přes silné deště v různých částech republiky bylo zde počasí poměrně příjemné a slunečné, prakticky silně a naštěstí krátce sprchlo jen v sobotu odpoledne. Podobně jako loni i tentokrát byl objednán jen jeden autobus, do kterého se počet účastníků hravě vešel.

V sobotu 8.VI. ráno jsme se tak přesunuli k navrhované PR Huslenky-Losový, odpoledne jsme pak prozkoumali selský les nad vesničkou Dinotice. Po večeři někteří kolegové vyrazili na noční lovy, jiní strávili večer společensky, při odborných debatách.

V neděli 9.VI. byl čas vyhrazen na průzkum překrásné lokality NPR Razula, jenž je od místa ubytování vzdálena asi 2 km a tak nebyl autobus již zapotřebí. Poté byly Entomolo- gické dny ukončeny a účastníci se rozjeli do svých domovů, popřípadě pokračovali dále v individuálních exkurzích.

Celkově lze říci, že se celá akce podařila, určitě po stránce společenské. Škoda jen slabší účasti, která však byla již z výše uvedených důvodů pochopitelná.

Česká společnost entomologická tímto všem děkuje za účast a prosí entomology o poskyt- nutí svých dat, které pomohouchránit tuto krásnou oblast naší přírody. V rámci další očeká- vané spolupráce s AOPK ČR je toto nutností. Data shromažduje pan Pavel Špryňar, všichni účastníci dostanou předem připravenou tabulku, kam vypíší svá nálezová data a odešlou na e-mailovou adresu: p.sprynar@seznam.cz.

Závěrem děkuji za ČSE následujícím osobám, institucím a firmám, bez nichž bychom nebyli schopni akci zorganizovat a uspořádat: v prvé řadě patří velký dík kolegům Jiřímu Ch. Vávrovi a Vladimíru Vrabcovi za organizační pomoc, správě CHKO Beskydy za ochotnou spolupráci a poutavou přednášku o místních biotopech v podání pana Petra Wolfa; panu Jiřímu Pavelkovi za provedení účastníků po lokalitách a odborný výklad o přírodě; paní Monice Kretíkové a panu Viliamu Valentínymu a jejich kolektivu z penzionu Školka za příjemné uby- tování a dobré stravování; firmě Smart Events s.r.o. za nezištnou pomoc při výrobě tiskových materiálů a za kvalitní zhotovení pamětních triček.

Přehled navštívených lokalit: NPR Huslenky-Losový Dinotice – selský les

NPR Razula

Abecední seznam účastníků Entomologických dnů 2013 (bez titulů a hodností):

BOBOT Ludvík, BOŘUCKÝ Jan, BRESTOVANSKÝ Jiří, ČERNÁ Jiřina, ČERNÝ Miloš, DAMAŠKA Albert, DUNDA Andrej, DUNDA Radek, HANZLÍK Václav, HEJDA Radek, HOLÝ Kamil, CHYBÍK Josef, JANSA Petr, KAŠPAR Ludvík, KOTOUN Václav, LACKNER Tomáš, LUKÁŠ Milan, MALÝ Vladislav, MARSCHNER Reiner, MARSCHNEROVÁ Roswitha, NAVRÁTIL Vladimír, PAVELKA Jiří, PECINA Roman, PLECHÁČ Jiří, REJL Stanislav, RYŠAVÝ Jaroslav, ŘÍHA Jan, SCHNEIDER Jan, ŠÍMA Adam, ŠPRYŇAR Pavel, ŠREIBER Jaroslav, URBAN Stanislav, VRABEC Vladimír, WEBR David, WOLF Petr, ZELENÝ Jiří

Seznam Entomologických dnů konaných v historii České společnosti entomologické
(před rokem 1994 se pořádaly pod hlavičkou Československé společnosti entomologické):

1. Nová Bystřice, 22.–26.VI. 1994 (43 účastníků)
2. Bílé Karpaty, Radějov, 5.–8.VI. 1997 (60 účastníků)
3. Bílé Karpaty, 26.–29.VI. 1998 (50 účastníků)
4. Bílé Karpaty, 10.–13.VI. 1999 (45 účastníků)
5. Bzenec a okolí, 31.V.–2.VI. 2001 (45 účastníků)
6. Karlštejn, Český kras, 30.V.–2.VI. 2002 (54 účastníků)
7. Příbramsko, Brdy, 27.V.–29.V. 2005 (56 účastníků)
8. Znojemsko, Podyjí, 5.V.–8.V. 2006 (70 účastníků)
9. Jizerské Hory, 15.VI.–17.VI. 2007 (28 účastníků)
10. Soutok, Lanžhot-Pohansko, 9.V.–11.V. 2008 (97 účastníků)
11. Jeseníky, 12.–14.VI. 2009 (63 účastníků)
12. Okolí Mohelna, 28.–30.VI. 2010 (46 účastníků)
13. Chomutovsko, 27.–29.V. 2011 (59 účastníků
14. Střední Polabí, 25.–27.V. 2012 (64 účastníků)
15. CHKO Beskydy, 7.–9.VI. 2013 (36 účastníků)

 

Jan Schneider

 


Obr. 1. Sběr na lokalitě na vesnicí Dinotice, původní, tzv. „selský les“. Čelem k objektivu stojí náš průvodce pan

Jiří Pavelka (foto Adam Šíma).

Obr. 2. Opravdu krásnou lokalitou je NPR Razula (foto Adam Šíma).

 


Obr. 3. Kontrola smyku na lokalitě NPR Huslenky-Losový. V akci kolega Jiří Brestovanský (foto Jan Schneider).

Obr. 4. Společné foto účastníků ED 2013 (foto Stanislav Urban).

 


Obr. 5. Údolí u Dinotic. Po výstupu z autobusu účastníci prohlížejí osluněné bukové dřevo (foto Jan Schneider).

.
Obr. 6. Modrásci (Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – modrásek jehlicový) hodují na vlhkém sovím vývržku

(foto Jan Schneider).

 

Obr. 7. Potok protékající NPR Razula je ideálním biotopem střevlíka hrbolatého – Carabus variolosus (foto Jan

Schneider).

 


Obr. 8. Zájem o entomologii zasahuje všechny generace. Zleva kolegové Vladislav Malý, Radek Dunda a jeho syn

Andrej (foto Jan Schneider).


Obr. 9. Noční lov na světlo, v akci kolega Václav Hanzlík (foto Adam Šíma).

Přesunout se na začátek