Entomologické přednášky ČSE

U příležitosti Výměnných dnů ČSE pořádáme již tradičně přednáškový cyklus s entomologickou tematikou. Vedle toho je během roku možné se zúčastnit i řady dalších přednášek pořádaných členy ČSE.

Letošní jarní termín přednášek proběhl kvůli pandemické situaci netradičně v online formě. Doufáme, že se nám během roku 2021 podaří zrealizovat i prezenční přednášky, a to jak při podzimním Výměnném dnu, tak i další u příležitosti Hmyzu roku. Na přednášky jsou srdečně zváni členové ČSE i široká veřejnost. O programu přednášek budeme informovat.

 

Minulé cykly přednášek ČSE

2021

Jiří Skuhrovec: Občanská věda v české entomologii: projekt NAJDI JE! a European Ladybirds App

 

Albert František Damaška: „To je dost, žes nás taky jednou vyvez“: o zahraničních biologických expedicích pro středoškoláky

2019

Na jaře (16. února):

Vladimír Vrabec (zastoupen Zdeňkem Faltýnkem Fricem): Nagojský protokol
Albert František Damaška: Gruzie

Na podzim (26. října):

Ondřej Sedláček: Reintrodukce živočichů – zbytečná zábava nebo legitimní nástroj v ochraně přírody?
Lukáš Čížek: Za všechno může sucho!? Lesy ve vlastnictví státu a chráněný hmyz
Tomáš Kopecký: Omán – za brouky pouští nepouští

2018

Na podzim (20. října):

Radek Hejda: Monitorovací a inventarizační programy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
Petr Kabátek: Putování po Jemenu

 

Máte-li nějaké téma, se kterým byste chtěli formou přednášky seznámit entomologickou veřejnost, neváhejte a kontaktujte se na adrese entospol@gmail.com

 

Přesunout se na začátek