Press "Enter" to skip to content

Přednášky 2018-současnost

V roce 2018 byly po delším odmlce znovu obnoveny tradiční přednáškové cykly s entomologickou tématikou. Přednášky se uskutečňují dvakrát ročně, vždy po ukončení výměnného dne ČSE.

Během odpoledne se většinou konají dvě až tři přednášky. První část je zpravidla věnována „odbornějším“ entomologickým tématům, závěrečná přednáška je naopak více cestopisná.
Pravidelně se přednášek zúčastňuje 30 až 40 návštěvníků.

Na přednášky jsou srdečně zváni i zájemci z řad nečlenů ČSE, vstup je zdarma.

Máte-li nějaké téma, se kterým byste chtěli formou přednášky seznámit entomologickou veřejnost, neváhejte a kontaktujte se na adrese entospol@gmail.com

Dosud se uskutečnily následující přednášky:

20.X.2018

Monitorovací a inventarizační programy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Radek Hejda
Putování po Jemenu – Petr Kabátek

16.II.2019

Nagojský protokol – Vladimír Vrabec (zastoupen Zdeňkem Faltýnkem Fricem)
Gruzie – Albert František Damaška

26.X.2019

Reintrodukce živočichů – zbytečná zábava nebo legitimní nástroj v ochraně přírody? – Ondřej Sedláček
Za všechno může sucho!? Lesy ve vlastnictví státu a chráněný hmyz – Lukáš Čížek
Omán – za brouky pouští nepouští – Tomáš Kopecký