Milovický les a jasoň dymnivkový 2021

Milovický les a jasoň dymnivkový 2021

V oboře Bulhary v chráněné krajinné oblasti Pálava téměř vymřel zákonem chráněný motýl jasoň dymnivkový. Ještě v okolo roku 2005 zde žila jeho největší populace u nás, čítající každoročně okolo 4000 dospělců. V roce 2019 jich byly napočítány pouhé desítky. Amatérští entomologové, vědci a ochranáři se už roky marně snaží o jeho záchranu a upozorňují zde hospodařící podnik Lesy ČR na nevhodné postupy způsobující kolaps zdejší populace jasoně. Lesy ČR odmítají hospodařit ohleduplněji a za poklesem populace je podle nich na vině sucho.

ČSE se tedy rozhodla podat v roce 2019 podnět na Českou inspekci životního prostředí, aby situaci v oboře prošetřila. Ten údajně ČIŽP doporučeným dopisem neobdržela, a proto jej ČSE podala znovu na jaře roku 2020. ČIŽP odpověděla měsíce po zákonné lhůtě. V odpovědi, která je prakticky „nicneříkající“ nám mimo jiné sdělila, že nemohla zahájit šetření podnětu. Na naši další odpověď, přesto, že ji to ukládá zákon, již nereagovala. Osobní dopis řediteli ČIŽP také zůstal bez jakékoliv odezvy.

Z důvodu nečinnosti až ignorace problematiky ze strany ČIŽP jsme se rozhodli kontaktovat její nadřízený orgán, tedy Ministerstvo životního prostředí, respektive přímo pana ministra. I když nám pan ministr odpověděl obratem, do března roku 2021 se celá kauza nikam neposunula.

Více zde:

Milovický les a jasoň dymnivkový

Milovický les a jasoň dymnivkový 2020

Jelikož ani ČIŽP, ani MŽP problematiku jasoně zřejmě nepovažuje za prioritní, i když reálně hrozí jeho úplné vyhynutí v dané chráněné lokalitě, usnesl se výbor ČSE, že v této záležitosti podá trestní oznámení na Policii ČR. Ta je zřejmě posledním státním orgánem, který by mohl začít tuto tristní situaci řešit.

Trestní oznámení: Trestni_oznameni_20210406

Přesunout se na začátek