Entomologické dny v roce 2014

Entomologické dny v roce 2013

Česká společnost entomologická spolu s AOPK ČR uspořádala v roce 2014 další tradiční setkání zájemců o entomologii spojené s průzkumem vybrané oblasti.16. Entomologické dny se uskutečnily v oblasti CHKO Český kras. Celá akce byla organizačně zajištěna již potřetí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody ČR a zúčastnilo se jí 54 členů i nečlenů ČSE.

Entomologické dny trvaly od pátku 30.V. do neděle 1.VI. 2014, avšak tak, jako v minulých letech, někteří kolegové přijeli již o několik dní dříve. Sraz byl v pátek v 17:00 hodin v kempu Ostrov, který se rozkládá skutečně na malém ostrově řeky Berounky u vesnice Zadní Třebaň. Zde bylo zajištěno ubytování a stravování. Následovala registrace účastníků, ubytování, večeře a poté oficiální zahájení Entomologických dnů. Po večeři někteří kolegové vyrazili na noční lovy, jiní strávili večer společensky, při odborných debatách.

Nutno podotknout, že nechybělo málo k tomu, aby se tato tradiční akce vůbec neuskutečnila. Již jsme si zvykli na nepřízeň počasí, které tak přímo ovlivňuje i počet účastníků ED. Vzpomeňme silná sucha v roce 2012 nebo loňské povodně. Tentokrát pršelo celý týden před začátkem akce a fakt, že ubytování bylo zařízeno na ostrově řeky Berounky, byl alarmující. V pátek ráno ale pršet přestalo a vysvitlo slunce, které nás provázelo oba další dny. Voda v řece, rychle obtékající celý ostrov s kempem, se tak zastavila na kritickém bodu a pomalu začala opadat.

Podobně jako loni i tentokrát byl objednán jen jeden autobus, do kterého se počet účastníků vešel.V sobotu 31.V. ráno jsme se tak přesunuli k NPP Kotýz, odpoledne jsme pak prozkoumali PR Kulivá hora. Večer nechyběla ani tradiční projekce se zajímavou přednáškou pana Petra Heřmana z CHKO Český kras. Účastníci ED si tak mohli prohlédnout obrázky plánovaných míst a dozvědět se zajímavé informace o místní fauně a floře.

V neděli 1.VI. byl čas vyhrazen na průzkum lokality PR Karlické údolí spolu s PP Krásná stráň, odpoledne pak někteří zkoumali blízkou Třebaňskou stráň a sousedící Políčko s okolními pastvinami. Poté byly Entomologické dny ukončeny a účastníci se rozjeli do svých domovů, popřípadě pokračovali dále v individuálních exkurzích.

Celkově lze říci, že se celá akce podařila, určitě po stránce společenské. Škoda jen, že po dlouhotrvajících deštích nebyl výskyt hmyzu masivnější. Česká společnost entomologická tímto všem děkuje za účast a prosí entomology o poskytnutí svých dat, které pomohou chránit tuto krásnou oblast naší přírody. V rámci další očekávané spolupráce s AOPK ČR je toto nutností. Data brouků (řádu Coleoptera) shromažďuje pan Pavel Špryňar (e-mailová adresa: p.sprynar@seznam.cz), data ostatního hmyzu pan Petr Heřman (petr.272@centrum.cz).

Závěrem děkuji jménem ČSE následujícím osobám, institucím a firmám, bez nichž bychom nebyli schopni akci zorganizovat a uspořádat: v prvé řadě patří velký dík správě CHKO Český kras za ochotnou spolupráci a poutavou přednášku o místních biotopech v podání pana Petra Heřmana – jemu navíc za podstatnou organizační pomoc a provedení účastníků po lokalitách s odborným výkladem o přírodě; kolegovi Vladimíru Vrabcovi za organizační pomoc, paní K. Pospíšilové a kolektivu z kempu Ostrov za příjemné ubytování; panu M. Kodetovi s kolektivem za dobré stravování; panu L. Valentovi a jeho firmě Valenta-bus za spolehlivý rozvoz po lokalitách a firmě Smart Events s.r.o. za nezištnou pomoc při výrobě tiskových materiálů a za kvalitní zhotovení pamětních triček.

Přehled navštívených lokalit: 

NPP Kotýz
PR Kulivá hora
PR Karlické údolí
PP Krásná stráň
Třebaňská stráň
Políčko a okolní pastviny

Abecední seznam účastníků Entomologických dnů 2014 (bez titulů a hodností):

BOBOT Ludvík, BOŘUCKÝ Jan, BRUDER Lukáš, ČERNÁ Jiřina, ČERNÝ Miloš, ČERNÝ Zdeněk, DAMAŠKA Albert, DOKULIL Jaroslav, DOKULIL Jaroslav jun., DOKULIL Jan, DOKULILOVÁ Milada, DUNDA Andrej, DUNDA Radek, ERBEN Richard, EZER Eduard, FRANK David, GULDA Roman, HARTL Jan, HEŘMAN Petr, HOŠEK František, CHYBÍK Josef, KOČIŠEK Ján, KOTOUN Václav, KOVAŘÍK Milan, KREJČÍŘ Miloš, KUDYN Milan, LINHART Martin, LUKÁŠ Milan, MALÝ Vladislav, MAŘÍK Martin, MAŘÍKOVÁ Blanka, MAZÁNEK Aleš, MAZÁNEK Jan, MAZÁNEK Libor, NAVRÁTIL Vladimír, PECINA Roman, PIVOŇKA Jiří, PLESKAČ David, PUTZ Milan, RŮŽIČKA Tomáš, RYŠÁNEK Jaroslav, RYŠAVÝ Jaroslav, SCHNEIDER Jan, SÝKORA Karel, SÝKOROVÁ Marie, ŠÍMA Adam, ŠPRYŇAR Pavel, URBAN Stanislav, UŘIČÁŘ Jan, VALENTOVÁ Milena, VČELIČKA Petr, VRABEC Vladimír, WEBR David, ZELENÝ Jiří

Seznam Entomologických dnů konaných v historii České společnosti entomologické
(před rokem 1994 se pořádaly pod hlavičkou Československé společnosti entomologické):

1. Nová Bystřice, 22.–26.VI. 1994 (43 účastníků)
2. Bílé Karpaty, Radějov, 5.–8.VI. 1997 (60 účastníků)
3. Bílé Karpaty, 26.–29.VI. 1998 (50 účastníků)
4. Bílé Karpaty, 10.–13.VI. 1999 (45 účastníků)
5. Bzenec a okolí, 31.V.–2.VI. 2001 (45 účastníků)
6. Karlštejn, Český kras, 30.V.–2.VI. 2002 (54 účastníků)
7. Příbramsko, Brdy, 27.V.–29.V. 2005 (56 účastníků)
8. Znojemsko, Podyjí, 5.V.–8.V. 2006 (70 účastníků)
9. Jizerské Hory, 15.VI.–17.VI. 2007 (28 účastníků)
10. Soutok, Lanžhot-Pohansko, 9.V.–11.V. 2008 (97 účastníků)
11. Jeseníky, 12.–14.VI. 2009 (63 účastníků)
12. Okolí Mohelna, 28.–30.VI. 2010 (46 účastníků)
13. Chomutovsko, 27.–29.V. 2011 (59 účastníků
14. Střední Polabí, 25.–27.V. 2012 (64 účastníků)
15. CHKO Beskydy, 7.–9.VI. 2013 (36 účastníků)
16. CHKO Český kras, 30.V.–1.VI. 2014 (54 účastníků)

Jan Schneider

Obr. 1. Modrásci druhu Plebejus argus na trusu, v pozadí kolega Martin Linhart (foto: Jan Schneider).

 

Obr. 2. Občerstvení po příchodu z lokality PR Kulivá hora (foto: Adam Šíma).

 

Obr 3. Společné foto účastníků ED 2014 (foto: Stanislav Urban). (Omluvte nižší kvalitu původního snímku.)

 

Obr. 4. Příjemný chatový kemp Ostrov, kde jsme byli ubytováni (foto: Adam Šíma).

 

 

Obr. 5. Mladá dubina v PR Karlické údolí (foto: Adam Šíma).

 

Obr. 6. Kolegové Milan Kovařík a Tomáš Růžička v akci (foto: Adam Šíma).

 

Obr. 7. Skalní výchozy v PR Kulivá hora (foto: Adam Šíma).

Přesunout se na začátek