Entomologické dny v roce 2009

Jak je již v posledních letech pravidlem, Česká společnost entomologická uspořádala letos opět tradiční setkání zájemců o entomologii spojené s průzkumem vybrané oblasti.

11. Entomologické dny se tentokrát uskutečnily v zajímavé oblasti CHKO Jeseníky a zúčastnilo se jich 63 členů i nečlenů ČSE. Celá akce byla organizačně zajištěna ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky. Entomologické dny proběhly od pátku 12.VI. do neděle 14.VI. 2009, avšak tak jako v minulých letech, někteří kolegové přijeli již o několik dní dříve, jiní zas naopak zůstávali déle. Oficiální sraz byl v pátek 12.VI. v 17.00 hodin v kempu Bobrovník, poblíž městečka Jeseník, kde bylo zajištěno ubytování a stravování. Následovala registrace účastníků, ubytování, večeře a poté zahájení Entomologických dnů. Po nezbytném přivítání a nutné organizační agendě, pokračoval večer přednáškou s diapozitivy, při které seznámil pan Radek Štencl ze správy CHKO Jeseníky přítomné s touto oblastí, s jejímy specifiky a faktory, které jí ohrožují. Pohovořil též o flóře a fauně v místech, která jsme měli následně navštívit. Následovala diskuse a volný program.

 

Vrchol Jeseníků – Praděd (1492 m n.m), v popředí Petrovy kameny (foto Jan Schneider).

13.VI. ráno po snídani se účastníci rozdělili do dvou autobusů, každý z nich zavezl entomology na jinou lokalitu. Autobus č. 1 mířil do blízké vísky Ramzová, ke stanici lanové dráhy, která je vyvezla na vrch Šerák, odkud mířili na Červenohorské sedlo, což je, obzvláště pro entomologa, procházka na celý den. Na Červenohorském sedle pak autobus na skupinu počkal a zavezl je následně zpět do kempu. Autobus č. 2 se druhou skupinou zajel dopoledne pod vrch Praděd, odpoledne se pokračovalo sbíráním na pralesní lokalitě Jelení bučina. Po večeři pak někteří kolegové pak vyrazili na noční lovy, jiní strávili večer v restauračním zařízení při odborných debatách.
14.VI. ráno entomologové opět nasedli do svých autobusů, přičemž autobusy pouze prohodily své trasy. Odpoledne byly Entomologické dny ukončeny a účastníci se rozjeli do svých domovů, popřípadě pokračovali dále v individuálních exkurzích.

 

Čekání na příjezd autobusu někteří kolegové využili k průzkumu vodního hmyzu (foto Václav Hanzlík)

Celkově lze říci, že se celá akce podařila, počasí vypadalo při příjezdu nehezky, bylo zataženo, větrno a chvílemi též silně pršelo, ale hned sobotní ráno se změnily podmínky na takřka ideální a celé další dva dny byly slunečné.
ČSE tímto všem děkuje za účast a prosí entomology o poskytnutí svých dat, které pomohou chránit tuto krásnou oblast naší přírody. Data zasílejte na adresu: Jan Schneider, Lípová 15, 120 00 Praha 2, nebo elektronicky na mail: nicrophorus@hotmail.com.

 

Zasloužený odpočinek při cestě na Červenohorské sedlo (foto Václav Hanzlík)

Závěrem děkujeme následujícím osobám, institucím a firmám, bez nichž bychom nebyli schopni akci zorganizovat a uspořádat: v prvé řadě patří velký dík správě CHKO Jeseníky, jmenovitě panu Jindřichu Chlapkovi za vstřícný přístup a pomoc při organizaci Entomologických dnů, též za povolení vstupů do chráněných území, panu Radkovi Štenclovi patří dík za odbornou přednášku. Panu Jiřímu Ch.Vávrovi a panu Davidovi Webrovi děkujeme za pomoc s organizací; autodopravě JZD Jeseník za spolehlivý rozvoz po lokalitách; majiteli kempu Bobrovník panu Jaromíru Bubíkovi, paní správcové Daniele Nogové a jejímu týmu za příjemné ubytování, stravování a milou obsluhu; firmě Quatro Design s.r.o. za nezištnou pomoc při výrobě tiskových materiálů, firmě Quatro Publishing s.r.o. za kvalitní zhotovení pamětních triček. Závěrem patří velký dík panu Jakubovi Rolčíkovi za okamžitou a podstatnou pomoc s organizací Entomologických dnů.

 

Uvítání účastníků v kempu Borovník (foto Václav Hanzlík)

Published DOPLNIT, 2009
Přehled navštívených lokalit:
Jeseník env. (5769)
Šerák – Keprník – Červenohorské sedlo (5868)
PR Jelení Bučina (5869)
Praděd – Vysoká hole (5969)

Abecední seznam účastníků Entomologických dnů 2009 (bez titulů a hodností):
Martin BARTOŠ, Jaroslav BLÍZEK, Ludvík BOBOT, Jan BOŘUCKÝ, Jiří BOUCHAL, Dan ČAGÁNEK, Jiřina ČERNÁ, Miloš ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, Štefan DOLÁK, Roman DVOŘÁK, Eduard EZER, Radim GABRIŠ, Otto GRÄTZER, Zdeněk GOTTWALD, Norbert GÜRTLER, Václav HANZLÍK, Jan HARTL, Radek HEJDA, Petr HEŘMAN, Kamil HOLÝ, Josef CHYBÍK, Pavel JAKUBEC, Josef JELÍNEK, Jaroslava JELÍNKOVÁ, Daniel JUŘENA, Oldřich KAPLER, Rudolf KMECO, Jiří KOHN, Milan KUDYN, Josef MAJER, Vladislav MALÝ, Rainer MARSCHNER, Roswitha MARSCHNEROVÁ, Martin MAŘÍK, Blanka MAŘÍKOVÁ, Aleš MAZÁNEK, Libor MAZÁNEK, Ladislav MENCL, Libor MIKULENKA, Jiří NEŽERKA, Roman PECINA, Petr PIPEK, Zuzana PIPKOVÁ, David PLESKAČ, Jaroslav PLOCHA, Pavel PRŮDEK, Jakub ROLČÍK, Jaroslav RYŠAVÝ, Jindra SAUEROVÁ, Jiří SEGL, Jan SCHNEIDER, Jan SÝKORA, Karel SÝKORA, Marie SÝKOROVÁ, Pavel ŠPRYŇAR, Filip TRNKA, Jaroslav TROJAN, Stanislav URBAN, Jan VÍŠA, Petr VOTRUBA, David WEBR, Jiří ZELENÝ.

 

Seznam Entomologických dnů konaných v historii České společnosti entomologické (před rokem 1994 se pořádaly pod hlavičkou Československé společnosti entomologické):
1. Nová Bystřice, 22.-26.VI. 1994 (43 účastníků)
2. Bílé Karpaty, Radějov, 5.-8.VI. 1997 (60 účastníků)
3. Bílé Karpaty, 26.-29.VI. 1998 (50 účastníků)
4. Bílé Karpaty, 10.-13.VI. 1999 (45 účastníků)
5. Bzenec a okolí, 31.V.-2.VI. 2001 (45 účastníků)
6. Karlštejn, Český kras, 30.V.-2.VI. 2002 (54 účastníků)
7. Příbramsko, Brdy, 27.-29.V. 2005 (56 účastníků)
8. Znojemsko, Podyjí, 5.-8.V. 2006 (70 účastníků)
9. Jizerské hory, 15.-17.VI. 2007 (28 účastníků)
10. Soutok, Lanžhot – Pohansko, 9.-11.V. 2008 (97 účastníků)
11. Jeseníky, 12.-14.VI. 2009 (63 účastníků)

Jan Schneider

 

Hromadné foto účastníků Entomologických dní 2009 (foto Stanislav Urban)

Přesunout se na začátek