Carabidologická sekce ČSE

K březnu roku 2010 proběhlo 48 setkání členů Carabidologické sekce:

– 1. setkání: 16.-16.3.1986, Žilina u Prahy, bez zápisu;

– 2. setkání: 27.-28.9.1986, Olomouc – Radíkov;

– 3. setkání: 14.3.1987, Kladno, přijato usnesení o vytvoření Carabidologické sekce ČSE, předsedou zvolen J. Pulpán, členové výboru: K. Hůrka, J. Stanovský, P. Moravec, J. Morozinski, V. Vyhnálek, domluveny schůzky 2x ročně;

– 4. – 6. setkání: Kladno;
– od 7. setkání (1989) schůzky na PřF UK;

– 10. setkání: 6.10.1990, předsedou zvolen K. Hůrka, členové výboru: J. Hejkal (vědecký tajemník), V. Vyhnálek (jednatel), J. Stanovský, P. Veselý;

– 12. setkání: 5.10.1991, odstoupili J. Hejkal a V. Vyhnálek, jednatelem zvolen P. Veselý (spojeny funkce jednatele a vědeckého tajemníka), J. Stanovský;

– podzimní schůzka v r. 2000 se nekonala z důvodu bezpečnostních opatření během jednání MMF v Praze

– od 37. setkání se schůzky konají ve vedlejších prostorách sálů výměnných dnů ČSE;

– 38. setkání: 5.2.2005, volba nového předsednictva (po úmrtí K. Hůrky), zvoleni J. Farkač (předseda), P. Moravec (zástupce předsedy) a P. Veselý (jednatel).

 

Poznámky k zápisům ze schůzek Carabidologické sekce:

– zápisy 2. – 21. setkání jsou ve formě kopií strojopisů většinou nevalné kvality, naskenováno

– od 22. setkání jsou zápisy v elektronické formě ve formátu .doc

– z prvního setkání budoucí sekce (15.-16.3.1986 v Žilině u Kladna) zápis nebyl pořízen

– z 9. setkání nebyl pořízen zápis

– v archivu chybí zápis z 11. setkání (březen 1991)

 
Přednášky na schůzkách:

– O. Nakládal: Fauna střevlíkovitých CHKO Litovelské Pomoraví (17.9.2005)

– T. Kopecký: Střevlíkovití východní části okresu Hradec Králové (4.2.2006)

– L. Blažej: Střevlíkovití nivy Labe v CHKO Labské pískovce (16.9.2006)

– T. Kopecký: Coleoptera Národního parku Nízké Tatry (10.2.2007)

– T. Kopecký: Bulgaria 2007 – Sandanski/Pirin/Belasica (22.9.2007)

– P. Saska: Biologie semenožravých střevlíkovitých (6.2.2010)

Seznam členů:
Beran Radek, Blízek Jaroslav, Bulirsch Petr, Farkač Jan, Grycz Michal, Hejkal Jiří, Honců Miroslav, Chvalkovský Jiří, Janák Jiří, Kašpar Ludvík, Klapka Václav, Kmeco Rudolf, Koloničný Lubomír, Kopecký Tomáš, Křivan Václav, Kučera Petr, Láska Radomír, Linhart Martin, Malinka Zdeněk, Mikulenka Libor, Mikyška Adolf, Moravec Pavel, Nakládal Oto, Prouza Jaroslav, Resl Květoslav, Říha Jan, Saska Pavel, Skoupý Vladimír, Stanovský Jiří, Těťál Ivo, Veselý Petr, Vonička Pavel, Zúber Miroslav.
 
T.č. členové neaktivní:

Benedikt Stanislav, Čížek Petr, Hovorka Oldřich, Lapáček Vlastimil, Mareček Ivan, Morozinsky Jan, Scholz Tomáš, Velc Jaroslav, Štourač Petr.

 
Členové zemřelí:

Fassati Miloš (Hůrka K. & Farkač J.1997:RNDr. Ing. Miloš Fassati (13.1.1921-30.5.1997). Klapalekiana 33: 251-266. [ISSN 1210-6100])

Hůrka Karel (Farkač J. & Bílý S. 2005:In Memoriam Prof. RNDr. Karel Hůrka, DrSc. (2. června 1931 – 25.5.2004) (In memoriam Prof. RNDr. Karel Hůrka, DrSc. (born June 2, 1931, died May 25, 2004). Klapalekiana 41: 127-133. [ISSN 1210-6100])

Pulpán Jan (Hůrka K. 1995: RNDr. Jan Pulpán (6. března 1923- 28. května 1993). Klapalekiana 31: 153-156. [ISSN 1210-6100]; Skoupý V. 2004: Střevlíkovití brouci (ColeopteraCarabidaeČeské a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. (Ground-beetles (Coleoptera, Carabidaein the Czech and Slovak Republics of Jan Pulpán’s collection). Jan Farkač a Vladimír Skoupý v nakladatelství Public History, Praha. 213 pp. [ISBN 80-86445-15-1])

Seznam publikovaných a nepublikovaných prací, k nimž významně přispěla převážná část členů Carabidologické sekce:

FAUNISTIKA

Anonymus 1987: Seznam zajímavých nálezů střevlíkovitých v roce 1986 a dodatek nejzajímavějších nálezů v roce 1983, 84 a 85. Unpubl. msc. depon. in coll. P. Veselý, Praha, 10 pp.

Anonymus 1988: Seznam zajímavých nálezů střevlíkovitých v roce 1987. Unpubl. msc. depon. in coll. P. Veselý, Praha, 10 pp.

Benedikt S., Hejkal J., Honců M., Hůrka K., Klíma L., Moravec P., Resl K., Těťál I. & Veselý P. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae. Klapalekiana 89: 387-391 (in English).

Benedikt S. & Těťál I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1988). Zprav. Západočes. Poboč.Čs. Společ. Entomol. v Plzni 6-7 (1988-89): 13-31 (in Czech, German title).

Benedikt S. & Těťál I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni 8: 19-40 (in Czech, German summary).

Benedikt S. & Těťál I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1990 and supplement of prior period collections). Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni, Series Carabidologica 1: 9-40 (in Czech, English summary).

Benedikt S. & Těťál I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1991 and supplementary data of prior period collections). Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni,Series Carabidologica 2: 15-30 (in Czech, English summary).

Farkač J. & Hůrka K. 2003: Střevlíkovití. Hodnocení biotopů na základě zjištění prezence indikačně významných druhů brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae), pp. 264-277. In: Seják J., Dejmal I. & kol. 2003: Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Český ekologický ústav, Praha. 428 pp.

Farkač J., Farkačová K., Linhart M., Mareček I., ReslK. & Zedek V.2004: Výsledky faunistického průzkumu bezobratlých alpínské zóny Nízkých Tater (Slovensko) v roce 2002. Results of faunisctic research of evertebrates of alpine zone of Nízké Tatry Mts. (Slovakia) in the year 2002. Príroda Nízkych Tatier, Banska Bystrica 1: 203-226.

Veselý P., Resl K. & Těťál I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) from Czech republic in the years 1997-2001 and supplementary data of prior period collections). Klapalekiana 38: 85-109 (in Czech, English summary).

Veselý P., Resl K. & Těťál I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) ze Slovenska v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) from Slovakia in the years 1997-2001 with supplementary pre-1997 data). Unpubl. msc. depon. in coll. P. Veselý, Praha, 10 pp in Czech, English summary).

Veselý P. & Těťál I. 1998: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992-96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Bohemia, Moravia and Slovakia in the years 1992-96 and supplementary data on earlier records). Klapalekiana 34: 99-131 (in Czech, English summary).

Veselý P., Resl K., Stanovský J. [eds.], Farkač J., Grycz F., Kašpar L., Kmeco R., Kopecký T., Křivan V., Láska R., Mikyška A., Mlejnek R., Moravec P., Nakládal O., Prouza J., Říha J., Vonička P. & Zúber M. 2009: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002 – 2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data). Klapalekiana 45 (1-2): 83-116 (in Czech, English summary).

BIOINDIKACE

Farkač J., Kopecký T. & Veselý P. 2007: Využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) fauny Slovenska k indikaci kvality prostředí (Carabid beetles utilization (Coleoptera: Carabidae) of Slovak fauna from quality environment indication). Ochrana Prírody (Banská Bystrica) 25: 226-242 (2006) (in Slowak, English abstr.).

Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. (Die Nutzung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) zur Indikation der Umweltqualität). Klapalekiana 32: 15-26 (in Czech, German summary and English abstr.).

 
OCHRANA PŘÍRODY

Veselý P., Moravec P. & Stanovský J., 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406-411. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (in Czech and English).

Podle jaké literatury lze určovat středoevropské střevlíkovité brouky?

Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Illustrated keyCarabidae České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 565 pp.

Trautner J. & Gaigenmüller K.1987: Tiger beetles. Ground beetles. Illustrated key to the Cicindelidae and Carabidae of Europe. Verlag J. Margraf, Aichtal. 487 pp.

Přesunout se na začátek