Entomologické dny v roce 2012

Česká společnost entomologická spolu s AOPK ČR uspořádala v roce 2012 opět tradiční setkání zájemců o entomologii spojené s průzkumem vybrané oblasti.

14. Entomologické dny se tentokrát uskutečnily v zajímavé oblasti Středního Polabí a zúčastnilo se jich 64 členů i nečlenů ČSE. Celá akce byla organizačně zajištěna poprvé ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody ČR.

Entomologické dny trvaly od pátku 25.V. do neděle 27.V. 2012, avšak tak jako v minulých letech, někteří kolegovépřijeli již o několik dní dříve. Oficiální sraz byl v pátek 25.V. v 17.00 hodin v hotelové ubytovně Bene na jižnímokraji města Nymburka. Zde bylo zajištěno ubytování a stravování. Následovala registrace účastníků, ubytování, večeře a poté oficiální zahájení Entomologických dnů. Kolega Vladimír Vrabec zajistil tradiční páteční přednášku s diapozitivy a účastníci ED si tak mohli prohlédnout obrázky plánovaných míst a dozvědět se zajímavé informace o místní fauně a floře.

Počasí bylo poměrně příjemné a slunečné, ale bohužel v tento čas sužovalo všechny lokality velké sucho. Podobnějako loni i tentokrát byl objednán jen jeden autobus, do kterého se počet účastníků vešel.

V sobotu 26.V. ráno jsme se tak přesunuli k PR Mydlovarský luh, odpoledne jsme pak prozkoumali NPRŽehuňská obora. Po večeři někteří kolegové vyrazili na noční lovy, jiní strávili večer společensky, při odborných debatách.

27.V. ráno jsme se autobusem přemístili do bývalého vojenského prostoru Milovice, odpoledne jsme sepohybovali v PP Kersko-Bory. Poté byly Entomologické dny ukončeny a účast- níci se rozjeli do svých domovů, popřípadě pokračovali dále v individuálních exkurzích.

Celkově lze říci, že se celá akce podařila, určitě po stránce společenské. Nepříjemným, bohužel neovlivnitelnýmfaktem, bylo již zmiňované sucho. Díky němu nebyl hmyz tak četný, ale přesto se našlo i několik vzácných druhů.

Česká společnost entomologická tímto všem děkuje za účast a prosí entomology o poskyt- nutí svých dat, kterépomohou chránit tuto krásnou oblast naší přírody. V rámci další očekávané spolupráce s AOPK ČR je toto nutností. Data shromažduje pan Pavel Špryňar, všichni účastníci dostanou předem připravenou tabulku, kam vypíší svá nálezová data a odešlou na e-mailovou adresu: p.sprynar@seznam.cz.

Závěrem děkujeme následujícím osobám, institucím a firmám, bez nichž bychom nebyli schopni akcizorganizovat a uspořádat: v prvé řadě patří velký dík kolegovi Vladimíru Vrabcovi za poutavou přednášku omístních biotopech; panu Romanu Kvízovi a jeho firmě za spolehlivý rozvoz po lokalitách; vedoucímu ubytovacíhokomplexu BENE panu Jaromíru Svobodovi a jeho kolektivu za příjemné ubytování a dobré stravování; firmě QuatroDesign s.r.o. za nezištnou pomoc při výrobě tiskových materiálů a za kvalitní zhotovení pamětních triček.

Přehled navštívených lokalit:

PR Mydlovarský luh

NPR Žehuňská obora

Milovice-Mladá, bývalý vojenský prostor

PP Kersko-Bory

Abecední seznam účastníků Entomologických dnů 2012 (bez titulů a hodností): BOBOT Ludvík, BOČANMiloš, BOŘUCKÝ Jan, ČERNÁ Jiřina, ČERNÝ Miloš, ČERNÝ Zdeněk, DAMAŠKA Albert, DUNDA Andrej, DUNDARadek, ERBEN Richard, EZER Eduard, FARKAČ Jan, FRANK David, GULDA Roman, HANZLÍK Václav, HARTLJan, HEJDA Radek, HOLÝ Kamil, HOŠEK František, CHYBÍK Josef, KAŠPAR Ludvík, KOHN Jiří, KOTOUNVáclav, KUDYN Milan, LAPČÍK Libor, LAPČÍKOVÁ Markéta, LINHART Martin, LUKÁŠ Milan, LUKÁŠOVÁ Alena, MÁCA Jan, MAJER Josef, MALÝ Vladislav, MAZÁNEK Aleš, MAZÁNEK Jan, MAZÁNEK Libor, MENCL Ladislav,MIKULENKA Libor, MORAVEC Pavel, MÜLLEROVÁ Veronika, NEŽERKA Jiří, NOVÁK Vladimír, PECINARoman, PIVOŇKA Jiří, PLECHÁČ Jiří, RUS Ivo, RŮŽIČKA Tomáš, RYŠÁNEK Jaroslav, RYŠAVÝ Jaroslav, ŘÍHAJan, SCHNEIDER Jan, STREJČEK Jaromír, ŠPRYŇAR Pavel, TRMAL Antonín, URBAN Stanislav, VALDA Slávek,VČELIČKA Petr, VONIČKA Pavel, VRABEC Vladimír, WEBR David, ZBUZEK Bořek, ZELENÝ Jiří, ZIERISVladimír, ZIERISOVÁ Irena, ZÚBER Miroslav.

 

Seznam Entomologických dnů konaných v historii České společnosti entomologické

(před rokem 1994 se pořádaly pod hlavičkou Československé společnosti entomologické):

 

1. Nová Bystřice, 22.–26.VI. 1994 (43 účastníků)

2. Bílé Karpaty, Radějov, 5.–8.VI. 1997 (60 účastníků)

3. Bílé Karpaty, 26.–29.VI. 1998 (50 účastníků)

4. Bílé Karpaty, 10.–13.VI. 1999 (45 účastníků)

5. Bzenec a okolí, 31.V.–2.VI. 2001 (45 účastníků)

6. Karlštejn, Český kras, 30.V.–2.VI. 2002 (54 účastníků)

7. Příbramsko, Brdy, 27.V.–29.V. 2005 (56 účastníků)

8. Znojemsko, Podyjí, 5.V.–8.V. 2006 (70 účastníků)

9. Jizerské Hory, 15.VI.–17.VI. 2007 (28 účastníků)

10. Soutok, Lanžhot-Pohansko, 9.V.–11.V. 2008 (97 účastníků)

11. Jeseníky, 12.–14.VI. 2009 (63 účastníků)

12. Okolí Mohelna, 28.–30.VI. 2010 (46 účastníků)

13. Chomutovsko, 27.–29.V. 2011 (59 účastníků)

14. Střední Polabí, 25.–27.V. 2012 (64 účastníků)

 

Jan Schneider

Obr. 1. Večerní plánování sběrů na příští den (foto Jan Farkač).

Obr. 2. Sběr psamofilních druhů brouků na břehu Labe. Zleva kolegové Martin Linhart, Pavel Moravec, Pavel

Vonička a Libor Lapčík (foto Jan Farkač).

Obr. 3. Objev vzácného druhu psamofilního scarabaeida – Psammodius asper. Zleva kolegové Martin Linhart, Pavel
Moravec, Pavel Vonička a Josef Majer (foto Jan Farkač).

Obr. 4. Společné foto účastníků ED 2012 (foto Stanislav Urban).

Obr. 5. Důkladná prohlídka postarší zdechliny daňka na lokalitě NPR Žehuňská obora. V akci kolegové Jan Farkač a Vladimír Vrabec (foto Veronika Müllerová).

Obr. 6. Restaurace v Žehuňské oboře byla příjemnou možností občerstvit se přímo uprostřed lokality (foto Jan

Schneider).

Obr. 7. PR Mydlovarský luh (foto Jan Schneider).

Obr. 8. NPR Žehuňská obora. Okraj stepi s výskytem hlaváčku jarního, majky Meloe proscarabaeus a kudlanky
Mantis religiosa (foto Vladimír Vrabec).

Obr. 9. VVP Milovice-Mladá, náletem relativně rychle zarůstající tankodrom nejblíže k obci Milovice, stanoviště modráska hořcového – Phengarisalcon rebeli (foto Vladimír Vrabec).

Přesunout se na začátek