Jihočeská pobočka ČSE

 

Entomologický klub Jihočeského muzea a Jihočeská pobočka České společnosti entomologické (ČSE)

Entomologický klub Jihočeského muzea a Jihočeská pobočka České společnosti entomologické (ČSE)  je dobrovolné sdružení občanů, kteří se zajímají o entomologii případně o další navazující přírodovědecké obory. Tyto zájemci se sdružují za účelem získávání a šíření nových vědeckých a odborných poznatků v entomologii. Spolupracují spolu v poznávání, ochraně a studiu hmyzu v jižních Čechách. Hlavním cílem Jihočeské pobočky ČSE  je podporovat a rozvíjet vzájemné kontakty mezi jihočeskými entomology, koordinovat aktivity členů v entomologickém výzkumu jižních Čech. Jihočeská pobočka ČSE je sdružení otevřené všem a najdeme zde jak profesionální entomology tak i amatéry. Jihočeská pobočka České společnosti entomologické a Entomologický klub Jihočeského muzea sídlí v Jihočeském muzeu. Jihočeská pobočka České společnosti entomologické byla založena v roce 1967 za iniciativy a RNDr. Stanislava Ošmery a Doc. ing. K. Spitzera CSc. Entomologický klub Jihočeského muzea byl založen v roce 1978 v té době bylo trendem, aby organizace při Jihočeském muzeu se nazývaly kluby bylo to době, co byl předsedou JUDr. Jiří Slaba a jednatelem Mgr. Josef Levý. Dalším předsedou byl prof. RNDr. Tomáš Soldán DrSc. a jednatel ing. Vladimír Zumr CSc. v posledních letech dělají tyto funkce Doc. RNDr. Jaroslav Boháč DrSc. a Mgr. Zdeněk Kletečka.

Členství v Entomologickém klubu Jihočeského muzea a Jihočeské pobočce ČSE přináší svým členům informovanost o tom, co se v entomologii děje u nás i v zahraničí. Jde především o osobní kontakty mezi entomology výměnu zkušeností a informací mezi nimi. Setkávají se pravidelně 4 x ročně v podzimních a zimních měsících, každý měsíc od října do března na přednáškách v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích, případně i dalších akcích konaných Jihočeskou pobočkou ČSE (organizace entomologických dnů a setkání v Novohradských horách, v Říčkách na Písecku, v Blanském lese a v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku aj.).

V současné době má pobočka 64 členů. Pro mladší zájemce a začátečníky při Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích pracuje i Entomologický kroužek.

Entomologický kroužek se schází v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, na detašovaném pracovišti, které sídlí v přírodovědném oddělení v ulici L. B. Schneidera 6 a. Kroužek vede entomolog Jihočeského muzea v Č. Budějovicích Zdeněk Kletečka. Schůzky se konají pravidelně každý čtvrtek mimo prázdnin. Na schůzkách se probírá systém hmyzu s větším důrazem na řád brouků a motýlů. Kromě toho se členové učí preparovat hmyz. Ve vybraných dnech roku jsou pořádány vycházky do přilehlých částí Malého jezu a tůní u Špačků. Tyto exkurze slouží k názorné instruktáži, jak hledat jednotlivé druhy hmyzu, jak sbírat na stromech, keřích, jak se hledat zimující brouky v shnilém dřevě a jak jedince určovat. Na jaře probíhá tradiční vycházka na Kleť. Dále se podílejí v červnu na již tradiční entomologické vycházce pro veřejnost do okolí Hluboké n. Vlt. Následně probíhá dvoudenní víkendové setkání členů kroužku na terénní stanici Jihočeského muzea na Dívčím Kameni, kde se opět učili sbírat hmyz, chytat hmyz do pastí noční lov na světlo aj.  Začátkem prázdnin bývá vícedenní exkurze na jižní Moravu a přilehlé Slovensko.

 

Členem České společnosti entomologické se můžete stát vyplněním přihlášky a doporučením některým činným členem společnosti. Přihlášku můžete získat na adrese: Jihočeská pobočka České společnosti entomologické a Entomologický klub Jihočeského muzea, Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, nebo nejlépe přímo v České společnosti entomologické, Viničná 7, 128 00 Praha 2. Nejrychleji na adrese: http://www.entospol.wz.cz. Zároveň sem můžete zaslat i vyplněné přihlášky.

Členem Entomologického klubu Jihočeského muzea a Jihočeské pobočky ČSE se můžete stát, že oznámíte svůj zájem zúčastňovat se dění v pobočce přihlášením se na adrese: Jihočeská pobočka České společnosti entomologické a Entomologický klub Jihočeského muzea, Zdeněk Kletečka, Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice. Nejlépe na adrese:kletecka@muzeumcb.cz, telefon pevná linka 391001517, mobilní telefon 775250653. Detašované pracoviště přírodovědného oddělení, kde sedí i entomolog, se nachází u nemocnice v ulici L. B. Schneidera 6 a, České Budějovice.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zasíláme Vám harmonogram schůzek na  první pololetí roku 2019. Pokud nebude žádná změna další informace již rozesílány nebudou. Schůzky se konají v sobotu od 9°° do 12°° hodin. Přednášky začínají v 10°° hodin.

  1. 2. 2019 Karel Konečný promítne a okomentuje další pokračování autorského filmu: „Sandanski 2018“.
  2. 3. 2019 Mgr. Zdeněk Hanč: „Sbírání hmyzu – co na to zákony?

SCHŮZKY SE KONAJÍ V BUDOVĚ JIHOČESKÉHO MUZEA V Č. BUDĚJOVICÍCH. VCHOD DO MUZEA JE OD SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ . (č. tel.775 250 653).

Všem doporučuji obě přednášky, během první přednášky běží výstava Orchidejí bromelin, sukulentů, jiných exotických rostlin a hmyzu, s druhou přednáškou jsem reagoval na současné události, kvůli představě o tom co si můžete a nemůžete dovolit. Všem doporučuji hojnou účast na obou přednáškách.

Na volební schůzku byla velice špatná účast.  Volby nového výboru pobočky  byly uskutečněny dne 1.12.2018. Výbor byl zvolen následujícně (dle abecedy): J. Boháč, L. Černý za Entomologický klub JčM, Z. Kletečka, M. Šlachta, P. Žahour.

Náhradníci: J. Blízek, Z. Karas.

Předsedou společnosti byl 1.12.2018 zvolen Mgr. Zdeněk Kletečka.

Děkuji. Těšíme se na Vaši účast.

Za Jihočeskou pobočku Čes. spol. entomol. a Entomologický klub JčM

Zdeněk Kletečka

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zasíláme Vám harmonogram schůzek na druhé pololetí roku 2019. Pokud nebude žádná změna další informace již rozesílány nebudou. Schůzky se konají v sobotu   od 9°° do 12°° hodin. Přednášky začínají v 10°° hodin.

  1. 10. 2019 Mgr. Zdeněk Kletečka: „Zvláště chráněné druhy hmyzu žijící v městské zeleni.“
  2. 11. 2019 Mgr. Vladimir Dvořák „ Bezzásahová území – základ druhové rozmanitosti Šumavské přírody“

SCHŮZKY SE KONAJÍ V BUDOVĚ JIHOČESKÉHO MUZEA V Č. BUDĚJOVICÍCH. VCHOD DO MUZEA JE OD SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ .   (tel.775 250 653).

Děkuji. Těšíme se na Vaši účast.

Za Jihočeskou pobočku Čes. spol. entomol. a Entomologický klub JčM

Zdeněk Kletečka

Přesunout se na začátek