Východomoravská pobočka ČSE

Východomoravská pobočka ČSE byla založena 31. května 2012 ve Zlíně. V současné době má pobočka tříčlenný výbor. Předsedou pobočky je RNDr. Ondřej Konvička, místopředsedou RNDr. Dušan Trávníček a členem výboru Ing. Květoslav Resl. Zájmovým územím je Zlínský kraj a sousedící část Jihomoravského kraje (jižní část Bílých Karpat, Bzenecko). Schůzky se dosud konají nepravidelně, přibližně 1x za dva měsíce ve Zlíně. Hlavní náplní práce členů pobočky je faunistický průzkum regionu, spolupráce s orgány ochrany přírody, zapojování se do správních řízení v ochraně přírody a osvěta (přednášky pro veřejnost atd.).

Přesunout se na začátek