Východomoravská pobočka ČSE

Východomoravská pobočka ČSE byla založena 31. května 2012 ve Zlíně a v současné sdružuje okolo padesátky lidí, kteří se na nejrůznějších úrovních zabývají entomologií. Členové ČSE jsou jejími řádnými členy (30), ostatní, kteří s pobočkou sympatizují a účastní se pořádaných akcí, jsou zařazeni do kategorie příznivci pobočky. Její chod řídí tříčlenný výbor, jehož předsedou je aktuálně RNDr. Dušan Trávníček, místopředsedou RNDr. Ondřej Konvička a členem výboru je MUDr. Eduard Ezer. Pravidelné schůzky se konají jedenkrát měsíčně ve Zlíně od září do dubna každý druhý čtvrtek v měsíci.

Zájmovým územím je Zlínský kraj a sousedící část Jihomoravského kraje (jižní část Bílých Karpat, Bzenecko). Hlavní náplní práce členů pobočky je faunistický průzkum regionu, spolupráce s orgány ochrany přírody, zapojování se do správních řízení v ochraně přírody a osvěta (přednášky pro veřejnost atd.).

Více informací o činnosti pobočky je možné najít na jejích webových stránkách http://www.vmpcse.cz/

 

Přesunout se na začátek