Problematika zvláště chráněné druhy – Dopis MŽP

Problematika zvláště chráněné druhy – Dopis MŽP

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás, protože Česká republika prostřednictvím svých restriktivních orgánů, Policie ČR a České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v poslední době začala tvrdě postihovat amatérské entomology za držení jedinců zvláště chráněných druhů hmyzu (dále ZCHD). Česká společnost entomologická považuje za svou povinnost hájit zájmy profesionálních a amatérských entomologů a dalších zájemců o hmyz, a tak považujeme za nezbytné v této záležitosti zahájit diskusi dotčených organizací.

Text dopisu: Dopis_MZP_podpisy

Odpověď: Odpoved_MZP_schuzka_ZCHD

 

Přesunout se na začátek