Revizní komise

Revizní komise ČSE má v současném volebním období (2020-2024) tři členy. Revizní kontrola je prováděna jednou ročně vždy před koncem roku.

REVIZNÍ KOMISE
Jméno Funkce Kontakt
RNDr. Ondřej SEDLÁČEK, Ph.D. předseda RK zbrd@email.cz
Mgr. Petr ŠÍPEK, Ph.D. člen sipekpetr80@gmail.com
Ing. Bořivoj ZBUZEK člen zbuzek@elateridae.com
Přesunout se na začátek