1) Knihovna České společnosti entomologické (ČSE) je přístupná všem členům ČSE i osobám, které nejsou členy této společnosti.

2) Veškeré knihy a časopisy ve fondu knihovny ČSE jsou (v rámci možností) k dispozici k prezenčnímu studiu v knihovně ČSE (Viničná 7, 128 00 Praha 2) a z důvodu ochrany knihovního fondu nejsou půjčovány mimo místnosti sekretariátu a knihovny ČSE (výjimky viz níže).

3) Akademičtí pracovníci a studenti (s uvedením školitele) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze si mohou literaturu krátkodobě vypůjčit mimo místnosti ČSE oproti podpisu. Vypůjčené svazky nesmí opustit budovu Viničná 7. V případě ztráty uhradí vypůjčitel vzniklou škodu v plné výši.

4) Studovanou literaturu je možné okopírovat v sekretariátu ČSE. Pro členy ČSE s řádně zaplacenými členskými příspěvky bude stanovena režijní cena kopie. Výše cen za kopie bude stanovena samostatným doplňkem k Výpůjčnímu řádu.

5) Knihovna ČSE je otevřena vždy v úřední hodiny v sekretariátu ČSE. Členové ČSE mohou dále využit možnosti objednat si kopie článků pomocí e-mailu na entospol@gmail.com nebo dopisem na adresu společnosti. Takovéto požadavky budou vyřizovány v rámci časových možností sekretariátu či knihovníka a k zasílaným kopiím bude připočteno poštovné.

za Výbor ČSE Petr Kment
knihovník ČSE