Biologická soustředění a akce pro středoškoláky

Středoškolští studenti se zájmem o biologii a přírodní vědy mají v České republice k dispozici velké množství různých mimoškolních aktivit, biologických soustředění a přednáškových cyklů. Některé z nich jsou otevřeny i pro mladší studenty, či naopak širší veřejnost. Vzhledem k velké tradici entomologie bývá na entomologická témata během většiny biologických akcí pro středoškolské studenty kladen velký důraz. Pro mladé studenty, kteří by se rádi věnovali entomologii, jsou tedy biologická soustředění nejlepším místem, kde se poznat, setkat a společně se ponořit do fascinující rozmanitosti hmyzu.

  • Biologická olympiáda – soutěž pro studenty základních i středních škol, zakončená pro nejlepší soutěžící letním soustředěním v Běstvině.

  • Arachne – letní biologické soustředění pro středoškoláky.

  • Fluorescenční noc – víkendové biologické soustředění pro mladé lidi se zájmem o biologii a přírodní vědy, kde se mohou setkat středoškoláci i mladší vysokoškoláci v prostoru Přírodovědecké fakulty UK či na terénních exkurzích.

  • Zahraniční biologické expedice Fluorescenční noci pro středoškoláky – každoroční zahraniční exkurze autobusem, kde mohou studenti pod odborným vedením poznat zajímavé oblasti Evropy i jejího blízkého okolí, včetně sběru a průzkumu hmyzu.

  • Biozvěst – korespondenční seminář z biologie, nejlepší řešitelé mají dvakrát ročně možnost účasti na terénní exkurzi.

Přesunout se na začátek