Press "Enter" to skip to content

Přihláška do ČSE

Přihlášku do ČSE lze vyplněnou odevzdat:

1) Poštou na adresu: Česká společnost entomologická, Viničná 7, Praha 2, 128 00;
2) Oskenovanou na email: entospol@gmail.com;
3) Osobně do sekretariátu ČSE: Místnost S35, 1. suterén, Viničná 7, Praha 2.

 

Přihláška do ČSE ve PDF