Entomologické dny v roce 2010

12. Entomologické dny se tentokrát uskutečnily v zajímavé oblasti okolí Mohelna a zúčastnilo se jich 46 členů i nečlenů ČSE. Celá akce byla organizačně zajištěna ve spolupráci s panem Václavem Křivanem (Regionální centrum ČSOP Vysočina), velmi pomohl i místní entomolog a člen ČSE pan Roman Pecina (Třebíč). Entomologické dny proběhly od pátku 28.5. do neděle 30.5. 2010, avšak tak jako v minulých letech, někteří kolegové přijeli již o několik dní dříve, jiní zas naopak zůstávali déle. Oficiální sraz byl v pátek 28.5. v 17.00 hodin v kempu Wilsonka, poblíž vesničky Hartvíkovice, kde bylo zajištěno ubytování a stravování. Někteří z nás v Hartvíkovicích i volili, protože akce se prakticky časově kryla s Volbami do poslanecké sněmovny 2010. Následovala registrace účastníků, ubytování, večeře a poté oficiální zahájení Entomologických dnů. Přes veškerou snahu se bohužel nepodařilo zajistit tradiční páteční přednášku s diapozitivy, nicméně entomologové se ihned zapojili do odborných debat a tak večer příjemně uplynul.

Vzhledem k počasí, které vypadalo při příjezdu nehezky – chvílemi opravdu silně pršelo, bylo rozhodnuto nakonec navštívit jen dvě lokality z původně plánovaných tří. Tentokrát byl objednán jen jeden autobus, do kterého se počet účastníků vešel. A tak v sobotu 29.5. ráno jsme se zmiňovaným autobusem přesunuli do vesnice Senorady, průzkumu jejímuž okolí byl vyčleněn celý den. Počasí se výrazně zlepšilo, prakticky celý den bylo oblačno až slunečno. Někteří kolegové tak tento den navštívili stepní biotop nad vesnicí Senorady, jiní zkoumali údolí řek Oslavy a Chvojnice směrem k vesnici Ketkovice, část entomologů vyrazila opačným směrem na stepní lokalitu PP Kozének.

Po večeři pak, přestože začalo silně pršet, někteří kolegové vyrazili na noční lovy, jiní strávili večer v restauračním zařízení při odborných debatách.

30.5. ráno jsme se, za mírného deště, autobusem přemístili na krásnou lokalitu v okolí vesnice Biskoupky. Odpoledne byly Entomologické dny ukončeny a účastníci se rozjeli do svých domovů, popřípadě pokračovali dále v individuálních exkurzích.

Celkově lze říci, že se celá akce podařila, určitě po stránce společenské, jen počasí nebylo úplně ideální. Česká společnost entomologická tímto všem děkuje za účast a prosí entomology o poskytnutí svých dat, které pomohou chránit tuto krásnou oblast naší přírody.

Závěrem děkujeme následujícím osobám, institucím a firmám, bez nichž bychom nebyli schopni akci zorganizovat a uspořádat: v prvé řadě patří velký dík pánům Václavu Křivanovi a Romanu Pecinovi za vstřícný přístup, výběr lokalit a pomoc při organizaci Entomologických dnů; panu Janu Kravárovi a jeho firmě BK bus za spolehlivý rozvoz po lokalitách; majiteli kempu Wilsonka panu Jaromíru Kuchynkovi a jeho kolektivu za příjemné ubytování, stravování a milou obsluhu; firmě Quatro Design s.r.o. za nezištnou pomoc při výrobě tiskových materiálů, firmě Quatro Publishing s.r.o. za kvalitní zhotovení pamětních triček.

Přehled navštívených lokalit:
Hartvíkovice a okolí (6862)
Senorady a okolí – PR Údolí Oslavy a Chvojnice (6863)
Senorady a okolí – PP Kozének (6863)
Biskoupky – PP Biskoupská hadcová step (6963)

Obr. 1. Hromadná fotografie účastníků entomologických dnů 2010 (foto Milan Lukáš).

Abecední seznam účastníků Entomologických dnů 2008 (bez titulů a hodností):
Bobot Ludvík, Bořucký Jan, Brestovanský Jiří, Čagánek Dan, Černý Miloš, Černý Zdeněk, Damaška Albert, Dvořák Roman, Hanzlík Václav, Hartl Jan, Holý Kamil, Chybík Josef, Ježková Ivana, Kabátek Petr, Kapler Oldřich, Kaplerová jun., Kapler jun., Karaus Ladislav, Kotoun Václav, Krásenský Pavel, Krejčík Stanislav, Kudyn Milan, Lapčík Libor, Lukáš Milan, Lukeš Petr, Máca Jan, Malinka Zdeněk, Marschner Reiner, Marschnerová Roswitha, Mazánek Aleš, Mazánek Libor, Mencl Ladislav, Navrátil Vladimír, Pecina Roman, Plecháč Jiří, Plocha Jaroslav, Rejl Stanislav, Ryšavý Jaroslav, Sauerová Jindra, Schneider Jan, Škorpík Martin, Špryňar Pavel, Urban Stanislav, Vrabec Vladimír, Webr David, Zelený Jiří.

Seznam Entomologických dnů konaných v historii České společnosti entomologické
(před rokem 1994 se pořádaly pod hlavičkou Československé společnosti entomologické):
1. Nová Bystřice, 22.–26.6.1994 (43 účastníků)
2. Bílé Karpaty, Radějov, 5.–8.6.1997 (60 účastníků)
3. Bílé Karpaty, 26.–29.6.1998 (50 účastníků)
4. Bílé Karpaty, 10.–13.6.1999 (45 účastníků)
5. Bzenec a okolí, 31.5.–2.6.2001 (45 účastníků)
6. Karlštejn, Český kras, 30.5.–2.6.2002 (54 účastníků)
7. Příbramsko, Brdy, 27.–29.5.2005 (56 účastníků)
8. Znojemsko, Podyjí, 5.–8.5.2006 (70 účastníků)
9. Jizerské Hory, 15.–17.6.2007 (28 účastníků)
10. Soutok, Lanžhot – Pohansko, 9.–11.5.2008 (97 účastníků)
11. Jeseníky, 12.–14.6.2009 (63 účastníků)
12. Okolí Mohelna, 28.–30.5.2010 (46 účastníků) 

Jan Schneider, Vladimír Vrabec

Obr. 2. Kolega Petr Kabátek při sběru vzácného tesaříka Glaphyra marmottani (foto Jiří Brestovanský).

 

Obr. 3. V plné zbroji na exkurzi (foto Jan Schneider).

 

Obr. 4. Počasí bylo opravdu vrtkavé, po prudkém lijáku vysvitlo slunce. Na snímku zleva: Jiří Brestovanský, Václav Hanzlík a Jaroslav Ryšavý (foto Jan Schneider).

 

Obr. 5. Kolega Vladimír Vrabec s výsledkem herpetologického průzkumu, užovkou podplamatou (foto J. Schneider). 

 

 Obr. 6. Dalešická přehrada (foto Jiří Brestovanský).

 

Přesunout se na začátek