Press "Enter" to skip to content

Sekce ČSE pro výzkum mandelinkovitých a nosatcovitých brouků

Pracuje při ČSE od roku 1995, kdy byla založena z iniciativy RNDr. Jaromíra Strejčka. Ten byl také jejím dlouholetým předsedou až do roku 2009, kdy jej vystřídal Ing. Stanislav Benedikt. Hlavním posláním sekce je vytvářet rámec pro spolupráci specialistů na býložravé brouky. Členové se scházejí pravidelně dvakrát ročně v termínech Entomologického setkání, pořádaného ČSE v Praze, kde si vyměňují čerstvé poznatky k rozšíření a bionomii býložravých brouků a diskutují taxonomickou a systematickou problematiku. Od počátku existence sekce se zformovalo pevné členské jádro tvořené zhruba patnácti členy, další zájemci o problematiku se schůzek a společných projektů zúčastňují nepravidelně. Celkem prošlo sekcí okolo třiceti zájemců o problematiku. V současné době je většina členské základny tvořena specialisty na nosatcovité brouky.
Hlavním završeným počinem sekce bylo sepsání kapitol Chrysomelidae, Bruchidae, Urodonidae a Curculionoidea do nedávno vydaného Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí. Před dokončením je zatím největší společné dílo – Komentovaný check-list nosatcovitých brouků České republiky a Slovenska.

Seznam členů sekce ČSE pro mandelinkovité a nosatcovité brouky

(abecedně, bez  uvedení titulů a vědeckých hodností)

Stanislav Benedikt
(sbenedikt@seznam.cz)
Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) západopalearktické oblasti, rod Otiorhynchus v celém jeho areálu. Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy. Determinace: Curculionoidea (ex. Scolytinae) střední Evropy, rod Otiorhynchus.
Vedoucí sekce.

Roman Borovec
(romanborovec@mybox.cz)
Zaměření: Entiminae Palearktické oblasti, kromě rodu Otiorhynchus a tribu Tanymecini. Trachyphloeini, Embrithini, Oosomini a Peritelini Etiopské oblasti. Taxonomie, faunistika.
Determinace: uvedené skupiny.

Petr Čížek
(cizek@orlicko.cz)
Zaměření: Chrysomelidae: Alticinae západopalearktické oblasti. Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy.
Determinace: Chrysomelidae: Alticinae střední Evropy.

Dušan Čudan
(cudand@seznam.cz)
Zaměřění: Curculionoidea České republiky a Slovenska.
Determinace: Curculionoidea České republiky a Slovenska.

Jan Fremuth 
(jan.fremuth@volny.cz) 
Zaměření: Curculionoidea: Lixinae. Taxonomie, zoogeografie.
Determinace: neprovádí. 

Jiří Januš
(janusj@email.cz)
Zaměření: Chrysomelidae palearktické oblasti (včetně Alticinae). Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy, zaměření na CHKO Křivoklátsko.
Determinace: Chrysomelidae střední Evropy

František Kantner
(frakant@volny.cz)
Zaměření: Chrysomelidae (ex. Alticinae) palearktické oblasti, podčeleď Clytrinae celého světa. Taxonomie, zoogeografie, faunistika.
Determinace: Clytrinae celého světa s vyjímkami, Chrysomelidae palearktické oblasti s vyjímkami.

Jiří Krátký
(macshort@tiscali.cz)
Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) západopalearktické oblasti, zejména podčeleď Ceutorhynchinae. Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy.
Determinace: Curculionoidea (ex. Scolytinae) střední Evropy, Ceutorhynchinae celé Evropy.

Petr Kresl
(petr.kresl@seznam.cz)
Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae), zvláště Attelabidae, Rhynchitidae, Apionidae. Bionomie, taxonomie, zoogeografie.
Determinace: Attelabidae, Rhynchitidae – svět, Apionidae – západní Palearkt.

Michal Ouda 
(michalouda@seznam.cz)
Zaměření: Chrysomelidae incl.Alticinae západního Palearktu. Systematika, faunistika. Determinace: Chrysomelidae střední Evropy, Alticinae České republiky a Slovenska.

Jan Pelikán 
(kormik1@seznam.cz)
Zaměření: Chrysomelidae střední Evropy. Bionomie, faunistika.
Determinace: Chrysomelidae České republiky a Slovenska (ex. Alticinae).

Karel Schön
(kschon@volny.cz)
Zaměření: Apionidae, Nanophyidae, Nemonychidae, Rhynchitidae, Attelabidae západopalearktické oblasti. Taxonomie, zoogeografie, faunistika.
Determinace: Apionidae, Nanophyidae západopalearktické oblasti, v omezeném rozsahu rovněž Nemonychidae, Rhynchitidae a Attelabidae.

Jiří Skuhrovec
(jirislav@email.cz)
Zaměření: Curculionoidea západopalearktické oblasti, podčeleď Hyperinae v celém jejím areálu. Biologie, ekologie, morfologie (včetně larev), taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy.
Determinace: Curculionidae: Hyperinae.

Pavel Sláma
(pavel_slama@nm.cz)
Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) střední Evropy; tribus Curculionini celosvětově. Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika.
Determinace: Curculionidae: Curculionini.

Robert Stejskal
(rstejskal@centrum.cz)
Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) západopalearktické oblasti. Bionomie, zoogeografie, faunistika České republiky; bioindikace, druhová ochrana, využití nosatců v ochraně přírody.
Determinace: Curculionoidea (ex. Scolytinae) České republiky.

Jaromír Strejček
Zaměření: Chrysomelidae a Curculionidae střední Evropy. Anthribidae a Bruchidae západopalearktické oblasti. Urodonidae v celém rozsahu.
Determinace: Urodonidae, Bruchidae.

Miroslav Zúber
(miroslav.zuber@seznam.cz)
Zaměření: Chrysomelidae s.l. (ex. Alticinae) České republiky. Bionomie, faunistika, zoogeografie.
Determinace: neprovádí.

Filip Trnka
Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) střední Evropy, bionomie a faunistika České republiky.
Determinace: Curculionoidea (ex. Scolytinae) České republiky.
Milan Putz
Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) střední Evropy. Biologie, ekologie, taxonomie,
zoogeografie, faunistika.
Determinace: neprovádí.