Sekce ČSE pro výzkum mandelinkovitých a nosatcovitých brouků

Sekce ČSE pro výzkum mandelinkovitých a nosatcovitých brouků

Pracuje při ČSE od roku 1995, kdy byla založena z iniciativy †RNDr. Jaromíra Strejčka. Ten byl také jejím dlouholetým předsedou až do roku 2009, kdy jej vystřídal Ing. Stanislav Benedikt. Hlavním posláním sekce je vytvářet rámec pro spolupráci specialistů na býložravé brouky. Členové se scházejí pravidelně dvakrát ročně v termínech Entomologického setkání, pořádaného ČSE v Praze, kde si vyměňují čerstvé poznatky k rozšíření a bionomii býložravých brouků a diskutují taxonomickou a systematickou problematiku. Od počátku existence sekce se zformovalo pevné členské jádro tvořené zhruba dvaceti členy, další zájemci o problematiku se schůzek a společných projektů zúčastňují nepravidelně. Celkem prošlo sekcí okolo třiceti zájemců o problematiku. V současné době je většina členské základny tvořena specialisty na nosatcovité brouky.

Hlavními završenými počiny členů sekce byly dosud:

– kapitoly Chrysomelidae, Bruchidae, Urodonidae a Curculionoidea do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí

– dvoudílný Komentovaný check-list nosatcovitých brouků České republiky a Slovenska.

Aktuálně (2019) probíhá příprava kapitol Chrysomelidae a Curculionoidea do nového Check-listu českých brouků.

 

Seznam členů sekce ČSE pro mandelinkovité a nosatcovité brouky

(abecedně, bez  uvedení titulů; kontakty dostupné na vyžádání u vedoucího sekce)

 

Stanislav Benedikt (sbenedikt@seznam.cz)

Zaměření: Curculionoidea Evropy, rod Otiorhynchus v celém jeho areálu. Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy. Determinace: Curculionoidea střední Evropy, rod Otiorhynchus.

Vedoucí sekce.

 

Roman Borovec

Zaměření: Entiminae Palearktické oblasti, kromě rodu Otiorhynchus a tribu Tanymecini. Trachyphloeini, Embrithini, Oosomini a Peritelini Etiopské oblasti. Taxonomie, faunistika.

Determinace: uvedené skupiny.

 

Jiří Brestovanský

Zaměření: Curculionoidea

 

Petr Čížek

Zaměření: Chrysomelidae: Alticinae západopalearktické oblasti. Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy.

Determinace: Chrysomelidae: Alticinae střední Evropy.

 

Dušan Čudan

Zaměřění: Curculionoidea České republiky a Slovenska.

Determinace: Curculionoidea České republiky a Slovenska.

 

Albert František Damaška

Zaměření: Chrysomelidae.

 

Karel Doležel

Zaměření: Curculionoidea střední Evropy

 

Alois Hamet

Zaměření: Curculionoidea

 

Petr Jansa

Zaměření: Curculionoidea západního Palearktu

 

Jiří Januš

Zaměření: Chrysomelidae palearktické oblasti (včetně Alticinae). Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy, zaměření na CHKO Křivoklátsko.

Determinace: Chrysomelidae střední Evropy

 

Michael Košťál

Zaměření: Curculionoidea západního Palearktu

 

Jiří Krátký

Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) západopalearktické oblasti, zejména podčeleď Ceutorhynchinae. Bionomie, taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy.

Determinace: Curculionoidea (ex. Scolytinae) střední Evropy, Ceutorhynchinae celé Evropy.

 

Petr Kresl

Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae), zvláště Attelabidae, Rhynchitidae, Apionidae. Bionomie, taxonomie, zoogeografie.

Determinace: Attelabidae, Rhynchitidae – svět, Apionidae – západní Palearkt.

 

Michal Ouda

Zaměření: Chrysomelidae incl. Alticinae západního Palearktu. Systematika, faunistika. Determinace: Chrysomelidae střední Evropy, Alticinae České republiky a Slovenska.

 

Jan Pelikán

Zaměření: Chrysomelidae střední Evropy. Bionomie, faunistika.

Determinace: Chrysomelidae České republiky a Slovenska (ex. Alticinae).

 

Milan Putz

Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) střední Evropy. Biologie, ekologie, taxonomie,

zoogeografie, faunistika.

Determinace: neprovádí.

 

Karel Schön

Zaměření: Apionidae, Nanophyidae, Nemonychidae, Rhynchitidae, Attelabidae západopalearktické oblasti. Taxonomie, zoogeografie, faunistika.

Determinace: Apionidae, Nanophyidae západopalearktické oblasti, v omezeném rozsahu rovněž Nemonychidae, Rhynchitidae a Attelabidae.

 

Lukáš Sekerka

Zaměření: Chrysomelidae.

 

Jiří Skuhrovec

Zaměření: Curculionoidea západopalearktické oblasti, podčeleď Hyperinae v celém jejím areálu. Biologie, ekologie, morfologie (včetně larev), taxonomie, zoogeografie, faunistika střední Evropy.

Determinace: Curculionidae: Hyperinae.

 

Robert Stejskal

Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) západopalearktické oblasti. Bionomie, zoogeografie, faunistika České republiky; bioindikace, druhová ochrana, využití nosatců v ochraně přírody.

Determinace: Curculionoidea (ex. Scolytinae) České republiky.

 

Richard Škoda

Zaměření: Curculionoidea Evropy.

 

Filip Trnka

Zaměření: Curculionoidea (ex. Scolytinae) střední Evropy, bionomie a faunistika České republiky.

Determinace: Curculionoidea (ex. Scolytinae) České republiky.

 

Miroslav Zúber

Zaměření: Chrysomelidae s.l. (ex. Alticinae) České republiky. Bionomie, faunistika, zoogeografie.

Determinace: neprovádí.

 

 

 

Přesunout se na začátek