Entomologické dny 2020

ČESKÁ SPOLEČNOST ENTOMOLOGICKÁ spolu s AOPK ČR pořádá v roce 2020 opět tradiční Entomologické dny

Akce proběhne 5. – 7. června na území CHKO Český les.

Předběžné přihlášky zasílejte na adresu nebo do rukou pověřených osob:

Petr Heřman – Křivoklát 190, 270 23, tel: 722 161 096, e-mail: petr.272@centrum.cz
Jan Schneider – tel: 774 168 898, e-mail: nicrophorus@hotmail.com

ED_2020_letak_predbezna _prihlaska

Entomologické dny 2020
Přesunout se na začátek