Press "Enter" to skip to content

Základní informace

Úřední hodiny

Úterý 8:00–15:00, 16:30-18:00

po předchozí domluvě i v jiné dny a časy.

 

 

Kontakty

Viničná 7, Praha 2, 128 43 (suterén), místnost S35

Tel.: 221 951 887

E-mail: entospol@gmail.com

V případě nouze volejte na +420 734 702 729

 

 

Placení členských příspěvků

Výše členských příspěvků od roku 2007 je 550 Kč.

Číslo účtu: 1922688379/0800. Uvádějte pro Vaši identifikaci variabilní symbol (není to číslo členské legitimace, ale při přijetí přidělené číslo). Variabilní symbol a platební údaje lze nalézt také v sekci „Placení členských příspěvků).