Základní informace

Kontakty

Viničná 7, Praha 2, 128 43 (suterén), místnost S35

Tel.: 221 951 887 (v úřední hodiny), 734 702 729 (v jiné dny a časy)

E-mail: entospol@gmail.com

ID datové schránky: m82ei6z

 

Úřední hodiny

Úterý 8:00–15:00, 16:30-18:00

po předchozí domluvě i v jiné dny a časy.

 

Placení členských příspěvků

Výše členských příspěvků od roku 2007 je 550 Kč.

Číslo účtu: 1035727028/6100. Uvádějte pro Vaši identifikaci variabilní symbol (není to číslo členské legitimace, ale při přijetí přidělené číslo). Variabilní symbol a platební údaje lze nalézt také v sekci „Placení členských příspěvků).

Přesunout se na začátek