Základní informace

Kontakty

Viničná 7, Praha 2, 128 43 (suterén), místnost S35

Tel.:  734 702 729 (mobil), popřípadě 221 951 887 (pevná linka),

E-mail: entospol@gmail.com

ID datové schránky: m82ei6z

 

Úřední hodiny

Úterý 8:00–15:00, 16:30-18:00

Po předchozí domluvě na tel. čísle +420 734 702 729. Lze se domluvit na setkání i v jiné dny a časy.

 

Placení členských příspěvků

Základní výše členských příspěvků od roku 2022 je 700 Kč – více v sekci Placení členských příspěvků.

Číslo účtu: 1035727028/5500. Uvádějte pro Vaši identifikaci variabilní symbol (není to číslo členské legitimace, ale při přijetí přidělené číslo). Variabilní symbol a platební údaje lze nalézt také v sekci „Placení členských příspěvků“).

Přesunout se na začátek