Press "Enter" to skip to content

Základní informace

Úřední hodiny

Úterý 8:00–15:00, 16:30-18:00

po předchozí domluvě e-mailem i v jiné dny a časy.

Kontakty

Viničná 7, Praha 2, 128 43 (suterén)

Tel.: 221 951 887

E-mail: entospol@gmail.com

 

Placení členských příspěvků

Výše členských příspěvků od roku 2007 je nyní 550,- Kč.

Číslo účtu: 1922688379/0800. Uvádějte pro Vaši identifikaci variabilní symbol (není to číslo členské legitimace, ale při přijetí přidělené číslo)