Západočeská pobočka ČSE

Západočeská pobočka ČSE byla založena 24. dubna 1982 v Plzni. Současným předsedou pobočky je Ing. Stanislav Benedikt. Sdružuje okolo šedesáti členů ČSE z bývalého Západočeského kraje. Její jádro se společně s dalšími zájemci o entomologii (nečleny ČSE) schází každý měsíc na pravidelných schůzkách v Plzni.

Hlavní náplní práce členů pobočky jsou inventarizační průzkumy chráněných území Plzeňského a Karlovarského kraje, ve kterých spolupracují s řadou institucí (např. CHKO Slavkovský les, AOPK, úřady na všech úrovních) a osvětová činnost. Od roku 2002 pořádá pobočka vlastní společensko-odbornou akci s názvem Roubanálie – letní víkendové setkání entomologů v Chudenicích, rodišti Jana Roubala.

V letech 1983-1992 vydávala vlastní periodikum – Zpravodaj ZP ČSE, včetně speciální řady Carabidologica. Od roku 2010 pobočka vydává vlastní internetový časopis Západočeské entomologické listy (http://www.entolisty.cz/).

Více informací o činnosti pobočky je možné najít na jejích webových stránkách www.zpcse.cz, které byly zprovozněny v roce 2008.

Členové pobočky při instalaci expozice prof. J. Roubala ve Starém zámku v Chudenicích. Srpen 2009.

Účastníci Roubanálií 2010 u pamětní desky prof. J. Roubala v Chudenicích.


Odhalení busty na hrobu prof. J. Roubala za hojné účasti členů jeho rodiny. Odhalení provedl jeden z jeho vnuků, pan Jan Velkoborský. Srpen 2011.

Pobočkové entomologické dny na Přimdě. Červen 2019.

Přesunout se na začátek