Press "Enter" to skip to content

Západočeská pobočka ČSE

Západočeská pobočka ČSE byla založena 24. dubna 1982 v Plzni. Současným předsedou pobočky je Ing. Stanislav Benedikt. Sdružuje okolo šedesáti členů ČSE z bývalého Západočeského kraje. Její jádro se společně s dalšími zájemci o entomologii (nečleny ČSE) schází každý měsíc na pravidelných schůzkách v Plzni. Hlavní náplní práce členů pobočky jsou inventarizační průzkumy chráněných území Plzeňského a Karlovarského kraje, ve kterých spolupracují s řadou institucí (např. CHKO Slavkovský les, AOPK, úřady na všech úrovních) a osvětová činnost. Od roku 2002 pořádá pobočka vlastní společensko-odbornou akci s názvem Roubanálie – letní víkendové setkání entomologů v Chudenicích, rodišti Jana Roubala. V letech 1983-1992 vydávala vlastní periodikum – Zpravodaj ZP ČSE, včetně speciální řady Carabidologica. Od roku 2010 pobočka vydává vlastní internetový časopis Západočeské entomologické listy (http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html). Více informací o činnosti pobočky je možné najít na jejích webových stránkách www.zpcse.cz, které byly zprovozněny v roce 2008.