Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků ČSE

Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků byla oficiálně založena 2. května 2020. Navazuje tím na původní Sekci pro výzkum listorohých brouků, založenou v roce 2007, která však v roce 2013 ukončila svoji činnost. Zájemci o studium vrubounovitých brouků se rozhodli opět navázat na dlouhodobou tradici výzkumu vrubounovitých v Čechách i na Moravě a současný počet členů a hostů sekce svědčí o velkém zájmu o tuto oblast entomologie.

 

K hlavním cílům sekce patří:

– propojení zájemců o vrubounovité brouky, sdílení poznatků a materiálu mezi zájemci o tuto skupinu;

– obnovení pravidelných odborných příspěvků typu “Zajímavé nálezy vrubounovitých brouků …”, které budou publikovány v členském časopise Klapalekiana;

– vytvoření vlastní databáze nálezů vrubounovitých brouků pro ČR a SR;

– vytvoření fulltextové databáze faunistické literatury pro potřeby studia rozšíření této skupiny v ČR a SR;

– ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se podílet na výzkumu, mapování a monitoringu zástupců vrubounovitých v maloplošně i velkoplošně chráněných územích;

– pořádání výjezdních zasedání sekce spojených se sběratelskými exkurzemi;

– popularizace entomologie (vrubounovitých brouků) například formou popularizačně naučných příspěvků v širokém plénu přírodovědně zaměřených periodik;

– prezentace výzkumu vrubounovitých brouků pro (odbornou) veřejnost například formou přednášek;

– vyjadřování specializované sekce ČSE k dění, které se bezprostředně týká nejen vrubounovitých.

 

Faunistický průzkum

 

Prvním cílem činnosti sekce je nyní systematický průzkum fauny vrubounovitých brouků České republiky a Slovenska a publikování významných nálezů v časopise Klapalekiana. Poslední souhrnná práce o fauně vrubounovitých ČR a SR vyšla v roce 2008 (Juřena a kol. 2008), a tak zde máme dlouhé období bez souborné publikace. Zajímavých nálezů od té doby výrazně přibylo například i díky šíření řady dříve vzácných druhů, a to jak vlivem oteplování, tak rozšíření pastvy. První plánovaná publikace bude zahrnovat období let 2008 až 2020, včetně nepublikovaných nálezů z předchozích období. Práce by měla vzhledem k historické tradici zahrnovat nálezy z České i Slovenské republiky. Řada kolegů již na Slovensko přestala z různých důvodů jezdit, a tak se může jednat o poslední společnou publikaci s nálezy „od sousedů“.

Počítáme se zařazením této práce v Klapalekianě v roce 2021. Dále plánujeme periodické vydávání příspěvků zhruba v rozmezí dvou až čtyř let.

 

Literatura

 

V současné době mají členové sekce přístup do online knihovny, obsahující zatím zhruba 200 odborných faunistických publikací v pdf formátu.

 

Členská základna

 

předseda sekce

MAŘÍK Martin

 

místopředseda sekce

BEZDĚK Aleš

 

jednatel sekce

SOMMER David

 

členové sekce (tj. zároveň členové ČSE)

BENEŠ Jan

HRŮZOVÁ Lucie

JÁKL Stanislav

KRÁL David

KUBÁŇ Vítězslav

KYLIES Petr

MALÝ Vladislav

MATUŠKA Jiří

MENCL Ladislav

NIKODÝM Milan

RESL Jaroslav

ŘEBÍČEK Vladislav

SEHNAL Richard

SCHNEIDER Jan

SOUČEK Martin

SÝKORA Karel

ŠÍPEK Petr

TURČÍN Miloslav

TÝR Václav

VONDRÁČEK Dominik

VONIČKA Pavel

ŽÁK Jaroslav

 

Hosté sekce (tj. nečlenové ČSE)

AMBROŽOVÁ Lucie

CHOBOT Karel

KOUKLÍK Ondřej

MERTLIK Josef

VENDL Tomáš

ZNAMENÁČEK Zdeněk

 

Veškerou korespondenci se sekcí pro výzkum vrbounovitých brouků prosím zasílejte na oficiální elektronickou adresu: ScarabCSE@gmail.com

 

 

Přesunout se na začátek