Prodej čmeláků za účelem tzv. „opylovací služby“

Stanovisko k prodeji a využívání čmeláků (Bombus spp.) za účelem tzv. „opylovací služby“

V současné době se množí snahy o vypouštění uměle chovaných čmeláků do naší přírody za účelem posílení opylování. Čmeláci jsou nakupováni v podobě již založeného hnízda i s úlem. Zájemci chtějí buď opylovače pro své zahrady, častěji ovšem jako opylovače pro zemědělské plodiny, např. ovocné sady. Prodejem hnízd se zabývá nebo chce zabývat celá řada firem, vesměs s vazbou na zahraniční dodavatele, jenž dodávají buď jednotlivá hnízda nebo mohou zajistit tzv. opylovací službu. Vzhledem k tomu, že většina v současné době nabízených čmeláků nemá žádné důkazy o původu, je odůvodněný předpoklad, že se nejedná o (pod)druhy čmeláků přirozeně se vyskytující v ČR. Nepovažujeme za rozumné obohacovat naši faunu o nepůvodní taxony rodu Bombus, jelikož jejich vliv na naši přírodu může být velmi negativní.

Text prohlášení: Stanovisko_k_prodeji_a_vyuzivani_cmelaku

Metodika posílení přirozených druhů opylovačů: Metodika_opylovaci_sluzby_cmelaci

Přesunout se na začátek