Časopis Klapalekiana

Klapalekiana, časopis České společnosti entomologické, uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky především faunistického, taxonomického, ekologického a etologického výzkumu členovců (převážně hmyzu), zejména z oblasti střední Evropy. Dále publikuje metodické stati, recenze a personálie.

Klapalekiana, the official journal of the Czech Entomological Society, publishes original contributions focused on faunistics, taxonomy, ecology and ethology of Arthropoda, with emphasis on Central Europe. Full papers as well as short notes, reviews, relevant personalia and information on activities of CES can be accepted.

Redakční rada/Editorial board:
Maxwell V.L.Barclay, Aleš Bezděk, Petr Bogush, Libor Dvořák, Petr Kment, Igor Malenovský, Jan Růžička (šéfredaktor / Editor-in-Chief), David Sommer (výkonný redaktor / Executive Editor), Adam Šíma, Jaroslav Šťastný, Jan Šumpich, Michal Tkoč, Jiří Ch. Vávra, Pavel Vonička, Vladimír Vrabec

Přesunout se na začátek