Milovický les a jasoň dymnivkový 2020

Milovický les a jasoň dymnivkový 2020

V oboře Bulhary v chráněné krajinné oblasti Pálava téměř vymřel zákonem chráněný motýl jasoň dymnivkový. Ještě v okolo roku 2005 zde žila jeho největší populace u nás, čítající každoročně okolo 4000 dospělců. V roce 2019 jich byly napočítány pouhé desítky. Amatérští entomologové, vědci a ochranáři se už roky marně snaží o jeho záchranu a upozorňují zde hospodařící podnik Lesy ČR na nevhodné postupy způsobující kolaps zdejší populace jasoně. Lesy ČR odmítají hospodařit ohleduplněji a za poklesem populace je podle nich na vině sucho.

ČSE se tedy rozhodla podat v roce 2019 podnět na Českou inspekci životního prostředí, aby situaci v oboře prošetřila. Ten údajně ČIŽP doporučeným dopisem neobdržela, a proto jej ČSE podala znovu na jaře roku 2020.

Podnět zde: Podnet_CIZP_jason_2020

Česká inspekce životního prostředí odpověděla několik měsíců po zákonné lhůtě. ČIŽP nezahájila šetření podnětu a není ani jasné, kdy jej zahájí a zda vůbec.

Odpověď ČIŽP: CIZP_odpoved_Jason_2020

Předseda Společnosti zareagoval na obdržený dopis, jelikož odpověď ČIŽP nelze ani zdaleka považovat za uspokojivou. O problému jsou pracovníci ČIŽP spraveni minimálně od poloviny roku 2019, jak sami přiznávají, a do poloviny roku 2020 ani nezahájili šetření dané věci.

Dopis předsedy na ČIŽP: Odpoved_predseda_CIZP

Na tento dopis, přesto, že to ČIŽP ukládá zákon jsme již žádnou odpověď neobdržely. Na podzim roku 2020 jsme se tedy rozhodli napsat dopis přímo řediteli ČIŽP. Na ten jsme do konce roku 2020 také neobdrželi žádnou odpověď.

Dopis řediteli ČIŽP: Dopis_reditel_CIZP_Geuss

Nečinnost až ignorace pracovníků ČIŽP nás donutila spravit o nastalé situace i přímou nadřízenou autoritu tohoto orgánu, tedy Ministerstvo životního prostředí, respektive přímo ministra.

Dopis ministrovi MŽP: Dopis_Brabec

I když nám pan ministr Brabec obratem odpověděl, do konce roku 2020 se v záležitosti úbytku jasoně dymnivkového ze strany státu žádný pokrok nekonal.

Odpověď z MŽP: Odpoved_Brabec

 

Přesunout se na začátek