Program entomologických exkurzí v roce 2023

V letech 2022 a 2023 proběhlo celkem 16 entomologických exkurzí na 15 pražských biologicky hodnotných lokalit. Zúčastnilo se jich na 300 zájemců o přírodu, průměrná návštěvnost činila 19 účastníků na exkurzi. Poštěstilo se pozorovat nespočetné množství druhů hmyzu, mezi ty nejnápadnější patřil bezpochyby tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) z Milíčovského háje, petřínští roháči obecní (Lucanus cervus) či oba druhy otakárků (Iphiclides podalirius a Papilio machaon). Během této doby bylo také publikováno 94 populárně naučných příspěvků ze života hmyzu, které můžete najít na našem Facebooku a Instagramu. Obě aktivity v těchto dvou letech finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy (v rámci projektu 16/2022).


Přesunout se na začátek