Návrh nového slovenského zákona o ochraně přírody

Návrh nového slovenského zákona o ochraně přírody a krajiny přináší několik zajímavých změn, které by teoreticky mohly přinést uvolnění ve vydávání povolení ke sběru a výzkumu hmyzu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20200101?fbclid=IwAR1BaPP4OgBd6GO_ygyQ9xG7UyhRR26UIj_cTKSGRVKYQrHR4wMovIwgDVQ

 

Návrh nového slovenského zákona o ochraně přírody
Přesunout se na začátek