Moravská Amazonie

Moravská Amazonie

Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů

Lužní lesy podél dolních toků řek Moravy a Dyje, přezdívané Moravská Amazonie, jsou přírodně nejbohatší lesy u nás. Vlastní je stát. Přesto dodnes nebyl schopen zajistit jim potřebnou ochranu a spravuje je především jako zdroj dřeva. Unikátní příroda Moravské Amazonie proto rychle mizí. Je třeba okamžitě zastavit devastaci tohoto cenného území a zajistit mu konečně řádnou péči a ochranu. Tak lze shrnout výzvu, kterou Andreji Babišovi zaslaly odborné společnosti, které sdružují více než 6 000 odborníků a zájemců o nejrůznější složky naší přírody.

Text prohlášení (I. výzva): ProhlaseniOdbornychSpolecnostiSoutok_signed

 

Schůzka odborných společností a zástupců LČR

Po této první výzvě proběhla schůzka mezi zástupci odborných společností a zástupci Lesů ČR. Ty požadovali přesný soupis kroků, které odborné společnosti požadují.

Žádost odborných společností: Dopis_LCR_20200723

 

Po jejich předložení však žádné další faktické kroky nebyly učiněny. Vydána byla tedy druhá výzva.

Text prohlášení (II. výzva): ProhlaseniOdbornychSpolecnostiDef_20200106 PruvodniDopisProhlaseniDef_20200601

Odpovědi oslovených: Odpoved_LCR Odpoved_MZe Odpoved_MZP

 

Na odpověď, kterou odborné společnosti obdrželi z MZe bylo nutné reagovat ….

Letos na jaře vydaly odborné společnosti společné stanovisko ohledně tzv. Moravské Amazonie, tedy lužních lesů při dolních tocích Moravy a Dyje (dále Soutok). V tomto stanovisku jsme vyjádřili názor odborné veřejnosti, že ochrana tohoto biologicky nesmírně cenného území není dostatečně institucionálně a územně zajištěna, což vede k jeho poškozování a neplnění závazků, které si vláda ČR sama vytyčila. Na stanovisko za Ministerstvo zemědělství (dále MZe) odpověděl náměstek pro řízení Sekce lesního hospodářství pan Mgr. Patrik Mlynář. Odpověď obsahuje zavádějící tvrzení a flagrantně ignoruje vědecky podložené poznatky. Její obsah i formu považujeme za natolik urážlivou, že jsme nuceni reagovat.

Otevřený dopis: Otevreny_dopis_MZe

Příloha I.: Priloha_I_ProhlaseniOdbornychSpolecnostiDef_20200106 Priloha_I_PruvodniDopisProhlaseniDef_20200601

Příloha II.: Priloha_II_Mlynar_MZe_odpoved_28745_2020-MZE-16210

Příloha III.: Priloha_III_StanoviskoPredsedyCNKMaB

 

 

 

 

 

 

Přesunout se na začátek