Podušťák 1/2021

Podušťák 1/2021

Seznam jednotlivých článku:

Kdo je vlastně podušťák
text: Petr Bogush

Jak hmyz skáče
text: Albert František Damaška

Křehká krása síťnatek
text a foto: Šimon Zeman

Poznáváme naše: ostnohřbetky
text: Šimon Zeman, ilustrace: Jan Lukovský

Kde potkat motýly? Třeba na Blšanském chlumu!
text a foto: Tomáš Jor

Za brouky severního Jün-nanu
text: David Sommer
PDF:

Fascinace hmyzem – chov hmyzu jako prostředek pro blízká setkání
text a foto: Petr Šípek

Ve dvou (a více) se to lépe táhne
text: Lucie Hrůzová

Mnohonožky a příklady jejich šíření v České republice
text a kresba: Pavel Kocourek

Přesunout se na začátek