Exkurze Vrbenské rybníky (29.5.) – report

V sobotu 29. května jsme se vypravili za hmyzem a bezobratlými na bývalý tankodrom a do rezervace Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. Exkurze se zúčastnilo 20 návštěvníků. Počasí se navzdory předpovědi mírně vylepšilo a my jsme pak mohli pozorovat spoustu hmyzích řádů. Účastníci si vyzkoušeli různé způsoby lovu hmyzu (smýkání, prosívání, sběr exhaustorem, entomologickou síťkou i cedníkem). Sice jsme nenarazili na žádný entomologický (super)špek, ale potěšily nás větší druhy hmyzu, jako roháč obecný (Lucanus cervus), roháček kozlík (Dorcus paralellipipedus), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri) či vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata) nebo spousty šidélek páskovaných (Coenagrion puella). Z denních motýlů létalo jenom pár běžných druhů – babočka paví oko (Inachis io), žluťásek řešetlákový (Gonopteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris brassicae), bělásek řepkový (Pieris napi), bělásek luční (Leptidaea juvernica), okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) a ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas). Z pavouků nejvíce zaujala maloočka smaragdová (Micrommata virescens), lovčík hajní (Pisaura mirabilis) a vzácný lovčík rodu Dolomedes. Exkurzi jsme pak úspěšně zakončili v pivovaru Kněžínek.

Za fotografie děkujeme Pavlu Dudovi.

Exkurze Vrbenské rybníky (29.5.) – report
Přesunout se na začátek