Divadlo X10 uvádí dokumentární inscenaci Mezní stav o vymírání hmyzu

PRAHA, 19. května 2021 – Mezní stav je autorským divadelním projektem režisérky Barbary Herz, která se dokumentárním typem divadla zabývá dlouhodobě. Premiéra, která bude za dodržování hygienických opatření otevřena pro veřejnost, proběhne 28. května v Divadle X10. Reprízy se uskuteční 1. a 9. června.

 

Výchozí inspirací se stal úbytek hmyzu nejen na čelních sklech našich automobilů, ale v české krajině vůbec. Kůrovcová kalamita a pesticidy užívané na řepkových lánech, nejčastěji diskutovaná témata současné environmentální problematiky, nabízí základní dynamické napětí pro originální divadelní procházku českou krajinou plnou ironie, poezie i vědeckých faktů. Textová část inscenace byla dlouhodobě připravována na základě rešerší a rozhovorů s odborníky nejen na entomologii a včelařství. Ztvárnění řepkového pole a lesa napadnutého kůrovcem v betonovém prostoru X10 se ujala Jana Hauskrechtová. Requiem za vyhynulý hmyz složil Ivan Acher. Mezi herci se v různých nezvyklých rolích zvířecích, rostlinných i lidských objeví v překvapivě nové kombinaci Jana Kozubková, Magdalena Kuntová, Jan Bárta a Ondřej Jiráček, který s Divadlem X10 spolupracuje poprvé.

 

Divadlo X10 se dlouhodobě zabývá současnou dramatikou, ale vytváří autorům i podmínky pro vytvoření vlastních scénářů, jako v případě inscenace Jeskyně slov v režii Štěpána Gajdoše na konci minulé sezóny. Metoda dokumentárního divadla je ale pro X10 spíše novinkou, přestože podobný přístup uplatnilo např. v site specific projektu Solidarita, ještě ve svém strašnickém působišti. „Tento projekt je pro X10 inovativní i z hlediska práce s prostorem a narativem,“ vysvětluje dramaturg Ondřej Novotný. „Rozžíváme vlastně celý prostor divadla, i místnost, kam se divák běžně nedostane. Vedle činoherních prostředků koketujeme s principy happeningu, dochází i k lehké mystifikaci a důmyslné hře s autentičností.

 

Ekologické téma neznamená pro Divadlo X10 módní záležitost. Jedná se o aktuální společensky diskutovanou problematiku, jejíž optikou nahlížíme do univerzálních témat, kterých si byli dobře vědomi již v řecké antice. Zachování míry věcí, harmonie, řádu, jehož narušení vede na základě zpupnosti k totálnímu kolapsu nejen jedince, ale celého společenství, výrazně rezonuje se současným pocitem zásadní krize naší civilizace. Takto pojmenované téma spojuje Mezní stav s druhou premiérou letošní sezóny Druzí lidé, původní divadelní hrou, kterou společně napsali režisér Tomáš Loužný a dramaturg Ondřej Novotný. Jsme na hranici, možná se ocitáme už dávno za touto hranicí, přesto se neustále snažíme svůj život uvést do původní rovnováhy. Na jedné straně burcujeme k aktivitě, na druhé straně jsme paralyzováni rezignací. Mezní stav ostře aktualizuje otázku: co znamená být řádným hospodářem a kde se protínají potřeby ekonomické a etické.

 

 

 

Kontakt: Barbora Koláčková         e-mail: marketing@divadlox10.cz               telefon: 775 294 150

 

 

HERZ, SMÉKALOVÁ: MEZNÍ STAV

 

Environmentální groteska. Výživná.

 

SCÉNÁŘ NA ZÁKLADĚ DOKUMENTŮ A AUTENTICKÝCH VÝPOVĚDÍ Barbara Herz, Anna Smékalová
REŽIE Barbara Herz
DRAMATURGIE Ondřej Novotný
SCÉNOGRAFIE Jana Hauskrechtová
HUDBA Ivan Acher
HRAJÍ Jana Kozubková, Magdalena Kuntová, Jan Bárta, Jakub Jech, Ondřej Jiráček

 

Kdo se stará o to, co není vidět?

 

Dokumentární inscenace o otravě krajiny a řádném hospodáři vytvořená z rozhovorů s entomology, filosofy, včelaři a bojovníky v kůrovcové kauze. Sugestivní příběhy lidí i krajiny, která ztratila kontinuální péči. Naše země nevzkvétá, ach, synku, synku. Řádný hospodář se legislativně zodpovídá pouze ekonomice dostatečného výnosu. Tragičnost čmeláků je téměř antická, ale bát bychom se měli především o sebe. Kdy jste naposledy čistili hmyzem olepené přední sklo svého auta? Překračujeme míru, jsme obklopeni metaforickým i velmi reálným jedem, každý den fatálně volíme mezi dvěma cestami. Naše krajina: řepkové pole, smrkový les. Zelená a žlutá. Jednoduché jako princip počítačové duše.

 

Světová premiéra 28. 5. 2021

Reprízy: 1. 6. a 9. 6. 2021

 

https://www.divadlox10.cz/cs/repertoar/mezni-stav

 

Divadlo X10 uvádí dokumentární inscenaci Mezní stav o vymírání hmyzu
Přesunout se na začátek