Press "Enter" to skip to content

Zachraňme Soutok

Iniciativa „Zachraňme Soutok“ si dala za cíl pomoci vyšší ochraně jedné z našich biologicky nejcennějších oblastí – „Moravské Amazonie“. Jelikož se toto téma také úzce pojí s entomologií, považujeme za potřebné tuto iniciativu podpořit. Vy osobně ji můžete podpořit svým podpisem!

Odkaz: http://www.zachranmesoutok.cz/