Uveřejňujeme český překlad Otevřeného dopisu ruských vědců a vědeckých novinářů proti válce na Ukrajině.

Otevřený dopis ruských vědců a vědeckých novinářů proti válce s Ukrajinou

  1. února 2022

My, ruští vědci a vědečtí novináři, důrazně protestujeme proti nepřátelským akcím zahájeným ozbrojenými silami naší země na území Ukrajiny. Tento fatální krok vede k obrovským lidským ztrátám a podkopává základy zavedeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě leží zcela na Rusku.

Pro tuto válku neexistuje žádné racionální ospravedlnění. Pokusy využít situaci na Donbasu jako záminku k zahájení vojenské operace nevzbuzují žádnou důvěru. Je jasné, že Ukrajina nepředstavuje hrozbu pro bezpečnost naší země. Válka proti ní je nespravedlivá a upřímně řečeno nesmyslná.

Ukrajina nám byla a zůstává zemí blízkou. Mnoho z nás má příbuzné, přátele a vědecké kolegy žijící na Ukrajině. Naši otcové, dědové a pradědové společně bojovali proti nacismu. Rozpoutání války v zájmu geopolitických ambicí vedení Ruské federace, hnané pochybnými historiosofickými fantaziemi, je cynickou zradou jejich paměti.

Respektujeme ukrajinskou státnost, která spočívá na skutečně fungujících demokratických institucích. S pochopením přistupujeme k tomu, že naši sousedé si vybrali směr k Evropě. Jsme přesvědčeni, že všechny problémy ve vztazích mezi našimi zeměmi lze vyřešit mírovou cestou.

Po rozpoutání války se Rusko odsoudilo k mezinárodní izolaci, do pozice vyvrhelské země. To znamená, že my, vědci, už nebudeme moci normálně dělat svou práci: koneckonců provádět vědecký výzkum je nemyslitelné bez plné spolupráce s kolegy z jiných zemí. Izolace Ruska od světa znamená další kulturní a technologickou degradaci naší země při naprosté absenci pozitivních vyhlídek. Válka s Ukrajinou je krok nikam.

Je nám líto přiznat, že se naše země, která se spolu s dalšími republikami bývalého SSSR rozhodujícím způsobem podílela na vítězství nad nacismem, stala iniciátorem nové války na evropském kontinentu. Požadujeme okamžité zastavení všech vojenských operací namířených proti Ukrajině. Požadujeme respektování suverenity a územní celistvosti ukrajinského státu. Požadujeme mír pro naše země.

Podpisy stále přicházejí, k 27. únoru podepsalo na 4750 osob.

Anglickou, francouzskou a ruskou verzi dopisu najdete zde. Původní ruský text i se seznamem signatářů najdete zde.

Uveřejňujeme český překlad Otevřeného dopisu ruských vědců a vědeckých novinářů proti válce na Ukrajině.
Přesunout se na začátek