POZOR ZMĚNA – Přednášky

Vzhledem k nutnosti pořádání Valného shromáždění se mění program avizovaných přednášek. Přednáška V. Vrabce o Nagojském protokolu se přesouvá na jarní termín výměnného dne. Přednášky R. Hejdy a P. Kabátka proběhnou až po Valné hromadě (15:00-16:30). V případě, že bude Valné shromáždění neusnášeníschopné, proběhne přednáška R. Hejdy v nutné půlhodinové čekací lhůtě, tedy od 13:00 do 13:30.
Děkujeme za pochopení.
POZOR ZMĚNA – Přednášky
Přesunout se na začátek