Press "Enter" to skip to content

PETICE – Zachraňme Soutok

V návaznosti na naše stanovisko místní komunita spustila online petici, kterou je možné podepsat pomocí tohoto odkazu a podpořit tak snahy o záchranu území. Výbor ČSE vyzývá své členy, aby zvážili připojení svého podpisu k této petici.

http://www.zachranmesoutok.cz/petice-za-zachranu-moravske-amazonie/