Otevřený dopis odborných společností v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství

Odborné společnosti v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství zaslali předsedovi vlády a ministru zemědělství otevřený dopis.

„Vážený pane premiére, vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jako zástupci odborných společností, které letos na jaře vydaly společné stanovisko ohledně tzv. Moravské Amazonie, tedy lužních lesů při dolních tocích Moravy a Dyje (dále Soutok). V tomto stanovisku jsme vyjádřili názor odborné veřejnosti, že ochrana tohoto biologicky nesmírně cenného území není dostatečně institucionálně a územně zajištěna, což vede k jeho poškozování a neplnění závazků, které si vláda ČR sama vytyčila. Na stanovisko za Ministerstvo zemědělství odpověděl náměstek pro řízení Sekce lesního hospodářství pan Mgr. Patrik Mlynář. Odpověď obsahuje zavádějící tvrzení a flagrantně ignoruje vědecky podložené poznatky. Její obsah i formu považujeme za natolik urážlivou, že jsme nuceni reagovat.“

Více také zde:

https://plus.rozhlas.cz/nepritelem-dubu-v-moravske-amazonii-je-sam-lesnik-varuji-odbornici-lesnici-s-tim-8237397?fbclid=IwAR1K4lOnryAv2uuKrJW7PlYCzTtFlWbHcgnBeZhBaF8XTq6HjnRH2Xdg3ZM

https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/5596-odborne-spolecnosti-zadaji-odvolani-namestka-ministerstva-zemedelstvi/?fbclid=IwAR1uC0XBsu6KDIWAeQy8ZH8HXGfOnLXTWbG3zkmYxHSWVp3GouvzPV0kdko

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/experti-na-luzni-lesy-kritizuji-namestka-ministra-zemedelstvi/1923636?fbclid=IwAR3r04IQO2TSbU98-t2kj8DtIJTwsQhb3MMF-Sewgf1qecKx5ufOhC5FPt8
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-kritizuji-namestka-ministra-zemedelstvi-kvuli-komunikaci-o-ochrane-luznich-lesu?fbclid=IwAR3H9-SInRknLMbH0xlA-NQb51xtBn5ANZm9uSzwbHvfUamFeHJZBEBxVUA
http://www.cspe.cz/tiskova-zprava-ministerstvo-zemedelstvi-urazi-odbornou-verejnost-odborne-spolecnosti-zadaji-odvolani
Otevřený dopis odborných společností v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství
Přesunout se na začátek