Petice ČSO a ČMMJ za zdravé zemědělství aneb Vraťme život do krajiny!

Vážení členové České společnosti entomologické,

rád bych Vás touto cestou, jménem výboru České společnosti entomologické, požádal o podepsání nové petice nazvané „Vraťme život do krajiny“ aneb „Petice za zdravé zemědělství“. Iniciátory této petice jsou Česká ornitologická společnost a Českomoravská myslivecká jednota. Česká společnost entomologická se jako celek k petici hodlá připojit a již podnikla kroky k tomuto úkonu, nicméně bychom rádi oslovili naše členy jako jednotlivce, aby tuto petici podepsali.

Zemědělská krajina již dlouhou dobu není v pořádku a to se odráží na veškerých živočiších v ní žijící, především pak na hmyzu. Dlouhou dobu je tento fakt opomíjen a bagatelizován. Je však třeba tuto situaci řešit. Tato petice by mohla býti jednou z cest, jak rozpoutat vážnější politickou debatu na toto téma. Odkaz k podpisu petice níže.
Děkuji za vaši podporu petice.
Petice ČSO a ČMMJ za zdravé zemědělství aneb Vraťme život do krajiny!
Přesunout se na začátek