Exkurze NPR Libický luh – 16.4.

Přijďte s námi poznat jeden z posledních českých lužních lesů při břehu Labe. Trasa povede zamokřenými loukami a lužním lesem. Poznáte zejména vodní zástupce hmyzu a bezobratlých, ale budeme se bavit i o velké ohroženosti lužních lesů – z jejich původních rozloh nám již zbyly pouhé poslední zbytečky.

Exkurze NPR Libický luh – 16.4.
Přesunout se na začátek