Výměnný den ČSE 23.10.

Vážení členové ČSE,

tradiční podzimní Výměnný den ČSE proběhne v sobotu 23. října, pokud to situace umožní. Místo setkání – Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha. Začátek je opět od 8:00 do 12:00. Výměnný den proběhne dle aktuálních hygienických opatření – minimálně bude nutné po celou dobu akce v budově nosit roušky (pouze v případě konzumace a pití mohou být sundané).
Je mou povinností Vás upozornit, že vstup bude mož pouze v případě, že návštěvník předloží jeden z těchto dokumentů:
a) certifikát o negativním testu – oficiální PCR nebo antigenní test ne starší než 48 hodin (nikoliv samotest!) – testování nebude zajištěno na místě
b) očkovací certifikát prokazující absolvování dvou dávek vakcíny (certifikát s QR kódem – pořadatelé budou mít čtečku QR kódů);
c) certifikát o prodělaném onemocnění, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu
V případě, že návštěvník nepředloží jeden z výše uvedených dokumentů, nebude na Výměnný den vpuštěn.
Od 13:00 proběhne v sále Valné shromáždění ČSE. Pozvánku naleznete v příloze.
V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů, proběhne v čekací době (od 13:00 do 13:30) přednáška Dominika Vondráčka – Automatická determinace hmyzu z fotografií, aneb je stroj lepší než člověk? 
Výměnný den ČSE 23.10.
Přesunout se na začátek