Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků

Vážení členové a příznivci ČSE, rád bych vám oznámil, že dne 2.5.2020 vznikla Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků. Návrh na založení, respektive obnovu této sekce, byl jednomyslně schválen Výborem ČSE. (žádost viz příloha) Sekce má v tuto chvíli 22 zakládajících členů: BENEŠ Jan, BEZDĚK Aleš, HRŮZOVÁ Lucie, JÁKL Stanislav, KRÁL David, KUBÁŇ Vítězslav, KYLIES Petr, MALÝ […]

Entomologické dny 2020 – ZRUŠENO

Vážení členové a příznivci ČSE,   jelikož přípravy Entomologických dnů 2020 nejsou slučitelné s trvajícími opatřeními proti šíření epidemie COVID-19, s politováním oznamujeme, že pro letošní rok je akce zrušena. Děkujeme za dosavadní zájem a věříme, že akce v zamýšlené podobě, regionu (CHKO Český les) a obdobném termínu bude moci zdárně proběhnout v roce 2021. […]

Entomologické vycházky pro širokou veřejnost 2020

Vážení členové a příznivci,   přesto, že jsme kvůli stále stoupajícímu zájmu a častým žádostem o navýšení počtu entomologicko-arachnologických vycházek pro vás v letošním roce plánovali výrazné navýšení počtu akcí, je možné, že budeme rádi, pokud počet vycházek dosáhne alespoň loňského čísla. Vzhledem k současné situaci a opatřením již nyní musíme zrušit část vycházek. Níže […]

Výsledky voleb 15.2.2020

Vážení členové ČSE, jak jistě víte, včera v sobotu 15.2.2020 se konaly volby do nového výboru Společnosti. Bylo voleno předsednictvo, výbor a revizní komise. Před volbami bylo odstupujícím výborem rozhodnuto, že předsednictvo zasedne ve složení funkcí: předseda (1 kandidát), 2 místopředsedové (2 kandidáti), vědecký tajemník (2 kandidáti) a hospodář (2 kandidáti). Výbor bude mít celkem […]

Entomologické dny 2020

ČESKÁ SPOLEČNOST ENTOMOLOGICKÁ spolu s AOPK ČR pořádá v roce 2020 opět tradiční Entomologické dny Akce proběhne 5. – 7. června na území CHKO Český les. Předběžné přihlášky zasílejte na adresu nebo do rukou pověřených osob: Petr Heřman – Křivoklát 190, 270 23, tel: 722 161 096, e-mail: petr.272@centrum.cz Jan Schneider – tel: 774 168 […]

Valné shromáždění ČSE 2020 a volba nového výboru

Vážení členové ČSE, rád bych vás touto cestou pozval na tradiční Výměnný den ČSE, který se bude konat jako vždy v Kulturním domě Barikádníků (Saratovská 20, Praha 10) dne 15. února 2020 od 8:00. Valné shromáždění České společnosti entomologické se bude konat od 13:00 po výměnném dnu (viz pozvánka v příloze). Pokud nebude Valné shromáždění […]

Návrh nového slovenského zákona o ochraně přírody

Návrh nového slovenského zákona o ochraně přírody a krajiny přináší několik zajímavých změn, které by teoreticky mohly přinést uvolnění ve vydávání povolení ke sběru a výzkumu hmyzu. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20200101?fbclid=IwAR1BaPP4OgBd6GO_ygyQ9xG7UyhRR26UIj_cTKSGRVKYQrHR4wMovIwgDVQ  

Přesunout se na začátek