Tisková zpráva: ČIŽP hraje mrtvého brouka, odborná společnost se kvůli motýlům obrací na policii

Chráněného motýla jasoně dymnivkového v oboře Bulhary na Pálavě téměř vyhubilo
nevhodné hospodaření Lesů ČR, s.p. Snahy o jeho záchranu narážejí na neochotu státního
podniku hospodařit v chráněném území ohleduplněji. Česká inspekce životního prostředí
problém ignoruje. Entomologové se proto obrací na Policii ČR.

Kriticky ohroženého jasoně dymnivkového chrání česká i mezinárodní legislativa. V Čechách
už motýl vyhynul, na Moravě přežívá jen na několika místech. Nejvíce, asi 4000 jasoňů, ještě
v minulém desetiletí každoročně létalo v oboře Bulhary. V roce 2019 tam však byly napočítány
jen desítky dospělých motýlů. Odborníci vidí příčinu v hospodaření Lesů ČR. Státní podnik vše
svádí na sucho. Zásah navržený odborníky z Biologického centra AV ČR, který prosadila a
financovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, zvedl v roce 2020 početnost motýlů na
nižší stovky. Hlavní problém ale přetrvává. Obora, donedávna významné útočiště mnoha
ohrožených a chráněných rostlin a živočichů, je po mnoho let zvěří každoročně zcela vypasena.
Další stanoviště jasoňů zlikvidovalo frézování pasek a také používání herbicidů. Housenky ani
motýli tak nemají kde žít.

„Jen zde připravily státní Lesy naši přírodu o tisíce chráněných jasoňů. Za několik kusů tohoto
motýla ve sbírce přitom sběratelům hrozí vysoké pokuty i vězení,“ říká David Král, předseda
České společnosti entomologické. Ta sdružuje odborníky, zájemce o studium a ochranu hmyzu
a před více než rokem podala podnět na ČIŽP. „Nicneříkající odpověď přišla měsíce po zákonné
lhůtě, od té doby nereagují. Snažili jsme se kontaktovat ředitele, upozorňovali jsme
Ministerstvo životního prostředí, psali ministrovi. Marně,“ dodává Král. Jak entomologové
upozorňují, podle zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje chráněných
druhů hmyzu a zároveň je zakázáno poškozovat jejich přirozené biotopy.
V oboře však nemizí jen jasoň dymnivkový, ale řada dalších druhů hmyzu, včetně zvláště
chráněného roháče obecného, a mnoha druhů chráněných rostlin. „Obora je minimálně od roku
2015 každoročně spasená na hlínu. Včetně loňského, deštivého roku. Co nesežere zvěř,
zlikviduje frézování,“ říká entomolog Lukáš Čížek z Biologického centra AV ČR. Jasoně není
těžké chránit. Díky prosvětlení kousku lesa, které se podařilo prosadit v roce 2019 a financovala
jej AOPK, se zvýšila početnost motýlů na nižší stovky. Je ale třeba zlepšit stav celé obory, snížit
tlak zvěře a ukončit frézování. „Lesy ČR na problém upozorňujeme patnáct let. Přesto státní
podnik ve státem vlastněné oboře uvnitř chráněného území téměř vyhubil naši nejbohatší
populaci zákonem chráněného motýla. Umožnila mu to také pasivita ČIŽP,“ dodává Čížek
s tím, že bude-li tento negativní trend pokračovat, v nejbližších letech jasoň dymnivkový
v Milovickém lese může vymřít úplně.

„Případ je výjimečný tím, že vše je velmi dobře zdokumentované díky výzkumům
Entomologického ústavu a cílenému monitoringu jasoně, který financuje Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR. I přesto ČIŽP závažné ničení přírody ignoruje,“ říká Jiří Hájek, vědecký
tajemník České společnosti entomologické, která podala trestní oznámení. „Její nečinnost lze
jen těžko vysvětlit. Naše důvěra v tuto instituci klesla. Chceme zastavit poškozování tohoto
chráněného území, a nevidíme už jinou možnost než se obrátit na Policii ČR,“ dodává Hájek.
„Policie ČR stíhá amatérské entomology kvůli několika chráněným motýlům ve sbírce. Věříme
proto, že její motivace dohnat k odpovědnosti pachatele odpovědného za likvidaci mnoha tisíc
jasoňů bude vysoká,“ říká David Sommer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
„Pokud chceme chránit hmyz, musíme chránit především místa, kde žije. To se u nás zatím
příliš nedaří,“ dodává Sommer. Trestní oznámení podali entomologové 6. dubna Odboru
hospodářské kriminality v Brně. Připojili bohatou dokumentační část obsahující vědecké
studie, výsledky průzkumů lokality i fotografie, které potvrzují nevhodné hospodaření v oboře.

Tisková zpráva: ČIŽP hraje mrtvého brouka, odborná společnost se kvůli motýlům obrací na policii
Přesunout se na začátek