ČSE oslavila Mezinárodní den biologické rozmanitosti exkurzí na Radobýl

Je za námi další vydařená exkurze z letošní série, tentokrát na vrch Radobýl v Českém Středohoří, nedaleko Litoměřic. Účastníci exkurze se mohli přesvědčit, že Radobýl je lokalita zajímavá nejen historickou konotací s českou literaturou (neboť právě odsud uviděl Karel Hynek Mácha svůj osudný požár), ale také množstvím zajímavých organismů vázaných na místní cenné xerotermní trávníky.

I přes poměrně větrné a chladnější počasí vytáhlo sluníčko řadu druhů. Například kněžici mlhovitou (Rhaphigaster nebulosa).
Ve vyprávěcím zápalu nebyl pozadu ani další vedoucí David Král, předseda ČSE.
Babočka bodláková (Vanessa cardui).
Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata).
Soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon).
Po propršených dnech štěstí přálo a nezmokli jsme ani jednou.
Koprofágní brouci.
Vedoucí exkurze Pavel Moravec ze Správy CHKO České středohoří v zápalu vyprávění o vzácných střevlíčcích, žijících na Radobýlu.
Mandelinka hlaváčková (Entomoscelis adonidis).
Účastníci exkurze na Radobýl.
Naši jediní váleči kuliček – vrubounci Schäfferovi (Sisyphus schaefferi).
Krásné výhledy při demonstraci lokality kolegou Petrem Máslem, rovněž ze správy CHKO a z ČSE.
Celá exkurze byla zakončena v lomovém patře, kde odpočívaly ovce, které pomáhají svou pastvou na Radobýlu udržet cenná stanoviště a s nimi řadu vzácných druhů.
ČSE oslavila Mezinárodní den biologické rozmanitosti exkurzí na Radobýl
Přesunout se na začátek