Mimořádně – NP Podyjí ve spolupráci s ČSE pořádá exkurzi za jasoněm dymnivkovým.

Viděli jste už letos Hmyz roku – jasoně dymnivkového? Pokud ne, neváhejte se přidat k exkurzi pro veřejnost, kterou právě za tímto motýlem pořádá Správa NP Podyjí ve spolupráci s Českou společností entomologickou. Trasu do údolí Dyje povede 6. června 2021 entomolog Martin Škorpík. Sraz exkurze proběhne na parkovišti před hotelem Vinice Hnanice v 10:00. Vzhledem ke koronavirovým omezením má exkurze omezenou kapacitu a je proto třeba se přihlásit na e-mail info@nppodyji.cz, na telefon 515 282 240 nebo 602 231 703, případně osobně na sekretariát NP.
Nepřihlášení účastníci se mohou exkurze účastnit jen při nenaplnění kapacity.

Mimořádně – NP Podyjí ve spolupráci s ČSE pořádá exkurzi za jasoněm dymnivkovým.
Přesunout se na začátek