Aktivity ČSE.

Entomologické dny 2022 proběhnou v termínu 27. – 29. května v Drahanské vrchovině.

Drahanská vrchovina je geomorfologický celek ležící zhruba uprostřed Moravy, součást Brněnské vrchoviny. Na  západě sousedí s Boskovickou brázdou a Bobravskou vrchovinou, na jihu s Dyjsko-svrateckým  úvalem a Vyškovskou bránou, na východě s Hornomoravským úvalem a na severu se Zábřežskou vrchovinou. Právě zde se v termínu 27. – 29. května 2022 uskuteční další tradiční Entomologické dny. […]

Tradiční Výměnný den ČSE proběhne 19. února v Praze.

Na obvyklé adrese (Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha) proběhne 19. února 2022 od 8:00 do 12:00 Výměnný den ČSE. Možnost bude, jako vždy, nejen pořídit hmyz, entomologické pomůcky a literaturu, ale také vyřešit členské záležitosti v ČSE, vyzvednout si časopis Klapalekiana, a pro ty, kteří ještě nejsou členy, také podat přihlášku do společnosti.

Výměnný den a valná hromada už tuto sobotu 23. října!

V tuto sobotu, 23. října, se konají hned dvě důležité akce ČSE. V 8:00 ráno začíná v pražském Kulturním domě Barikádníků (Saratovská 20) tradiční Výměnný den ČSE, na kterém jsou vítáni všichni členové i nečlenové ČSE se zájmem o hmyz a entomologii. Nakoupit zde můžete entomologické pomůcky i literaturu, jakož i řadu zajímavých exemplářů hmyzu. […]

Přesunout se na začátek