Entomologické dny 2022 proběhnou v termínu 27. – 29. května v Drahanské vrchovině.

Drahanská vrchovina je geomorfologický celek ležící zhruba uprostřed Moravy, součást Brněnské vrchoviny. Na  západě sousedí s Boskovickou brázdou a Bobravskou vrchovinou, na jihu s Dyjsko-svrateckým  úvalem a Vyškovskou bránou, na východě s Hornomoravským úvalem a na severu se Zábřežskou vrchovinou. Právě zde se v termínu 27. – 29. května 2022 uskuteční další tradiční Entomologické dny.

Pokud máte zájem o přihlášku, napište, prosím, e-mail na sekretariát ČSE (entospol@gmail.com). Je pravděpodobné, že i letos budeme muset kvůli kapacitě ubytování omezit počet účastníků, tudíž upozorňujeme, že včasným podáním této předběžné přihlášky násobíte své šance na účast. Upřednostňováni jsou členové ČSE se zaplacenými příspěvky před nečleny a členy – neplatiči. Podrobnosti o ubytování, stravování, dopravě, cenách atd. budou upřesněny a zaslány předběžně  přihlášeným účastníkům včas spolu se závaznou objednávkou. 

Entomologické dny 2022 proběhnou v termínu 27. – 29. května v Drahanské vrchovině.
Přesunout se na začátek