Rozeslání časopisu Klapalekiana 1-2/2019

Vážení členové ČSE,
 
dnes byla všem členům, kteří si nevyzvedli časopis KLAPALEKIANA (1-2/2019) na výměnných dnech, včetně členů, kteří na rok 2019 nemají zaplacené členské příspěvky, časopis. Spolu s časopisem byly zaslány i POSLEDNÍ SLOŽENKY. V roce 2020 již NEBUDOU ZASÍLÁNY složenky k zaplacení členských příspěvků. Veškeré potřebné údaje včetně aktuálního stavu lze pohodlně nalézt na webových stránkách ČSE: https://www.entospol.cz/placeni-clenskych-prispevku/
David Sommer
(sekretariát ČSE)
Rozeslání časopisu Klapalekiana 1-2/2019
Přesunout se na začátek