Uncategorized

Kompletní rozpis exkurzí 2022

Rozpis letošních vycházek máme konečně kompletně naplánovaný a proto může spatřit světlo světa.  Pevně doufáme, že se můžeme na řadu z Vás těšit a že i my potěšíme naopak Vás, ať už některou z entomologických vycházek nebo speciálními akcemi – nočním lovem na světlo či komentovanou prohlídkou Entomologického oddělení v brněnském muzeu.  

Entomologicko-arachnologická exkurze do PP Bobrava (30.4.)

Přírodní park Bobrava je obecně chráněné území na ploše 30,90 km², vyhlášené 1. ledna 1982 v okrese Brno-venkov. Na území parku žijí všechny běžné druhy lesních savců, a hnízdí zde asi 98 druhů ptáků. Početné jsou také populace některých obojživelníků, zejména ropuchy obecné a skokana štíhlého, kteří se na jaře stahují do zdejších vod za […]

Exkurze Polabské hůry – 30.4.

Polabské hůry je společné označení pro trojici svědeckých vrchů ve Středočeském kraji v okresu Nymburk – Přerovskou, Semickou a Břístevskou hůru v katastrálních územích Přerov nad Labem, Semice a Bříství. Jedná se o cenné přírodní lokality, zachovalé polabské bílé stráně s teplomilnou vegetací a pozůstatkem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Přijďte s námi jednu […]

Exkurze NPR Libický luh – 16.4.

Přijďte s námi poznat jeden z posledních českých lužních lesů při břehu Labe. Trasa povede zamokřenými loukami a lužním lesem. Poznáte zejména vodní zástupce hmyzu a bezobratlých, ale budeme se bavit i o velké ohroženosti lužních lesů – z jejich původních rozloh nám již zbyly pouhé poslední zbytečky.

Přesunout se na začátek