Společné prohlášení odborných společností – odpověď Ministerstva zemědělství

Společné prohlášení odborných společností (Česká společnost entomologická, Česká botanická společnostČeská limnologická společnostČeská arachnologická společnostČeská společnost ornitologickáČeská společnost pro ekologiiČeská společnost ornitologická, České společnosti pro ochranu netopýrů, Společnost pro ochranu motýlů) k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů bylo odesláno všem dotčeným subjektům ((plné znění dokumentů: https://www.entospol.cz/…/spolecne-prohlaseni-odbornych-sp…/).

Odpověď, kterou jsme obdrželi z Ministerstva zemědělství nám doslova vyrazila dech. Nejen, že text (zejména poslední odstavec) je psán velice arogantním způsobem, ale zároveň obsahuje několik zavádějících informací (celý text viz příloha).

28745_2020-MZE-16210_vyjadreni_MZe

Odborné společnosti budou požadovat vysvětlení tohoto ostudného jednání ze strany MZe a omluvu. Naše odpověď na sebe nenechá dlouho čekat.

Společné prohlášení odborných společností – odpověď Ministerstva zemědělství
Přesunout se na začátek