Stanovisko k záměru výstavby silnice přes území PP Na Plachtě

Stanovisko k záměru výstavby silnice přes území Přírodní památky Na Plachtě 3, která je součástí Evropsky významné lokality Na Plachtě CZ0523010

Lokalita Na Plachtě leží mezi intravilánem krajského města Hradce Králové a komplexem Novohradeckých lesů. Jde o bývalý vojenský prostor s mozaikou různých typů stanovišť (písčiny, suchá a vlhká vřesoviště, slatinné louky, tůně, rybníky, solitéry a skupiny dřevin a navazující lesní porosty). Podstatná část tohoto území podléhá územní ochraně od roku 1998. Potvrzením nadregionálního významu území bylo vyhlášení celého území přírodních památek jako Evropsky významná lokalita Na Plachtě v roce 2016. V PP Na Plachtě probíhá řada výzkumných, pedagogických a popularizačních projektů, progresivní management podporující zdejší biodiverzitu, se stal vzorem pro péči o ZCHÚ v ČR. Lokalita je hojně navštěvována laickou a odbornou veřejností z ČR i zahraničí. Přesto tlaky na její zastavění stále sílí …

Text stanoviska: Stanovisko_Plachta

Entomologický průzkum (2018-2019): PP_Na_Plachte_3_Ento_pruzkum_2018_2019

Biologické posouzení (2016): PP_Na_Plachte_3_Ento_pruzkum_2018_2019

Odpověď města Hradec Králové: Odpoved_mesta_Hradec_Kralove

Odpověď Krajského úřadu Královehradeckého kraje: Odpoved_KU_Kralovehradecky_kraj

 

 

Přesunout se na začátek